Psykososialt arbeid (PSA4110) - selvmord, rus, vold og traumer - Master

Hvilke informasjonskilder bør du bruke i faglig arbeid og til oppgaveskriving? Hvordan søke effektivt? Hvordan bruke referanseverktøy? Dette er temaer som blir gjennomgått på dette kurset som varer i 2,5 timer.

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • Søker du mer effektivt i PubMed
  • Skaffer du deg artikler i fulltekst
  • Kjenner du til referanseverktøyet EndNote
  • Bruker du Oria til å finne bøker, bestille, reservere og fornye lån

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy; fellessøking og individuell søking i pc-stue

Målgruppe

Masterstudenter som tar emnet PSA4110

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

 

Publisert 13. nov. 2012 15:11 - Sist endret 21. juni 2016 13:50