Tid og sted for kurs innen studieprogrammer og emner ved Det medisinske fakultet

Kommende arrangementer

Tid og sted: 22. nov. 2017 10:30 - 15:00, PC-stuene i Domus Medica

3 kurs á 4,5 timer