Matematikk (MAT2000 og STK-MAT2011) - Introduksjon til biblioteket og litteratursøking - bachelor

Kurset er en del av MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk og STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse. I løpet av to timer, får studentene en introduksjon til biblioteket og dets ressurser, og lærer de å bruke disse til å fort finne fram relevante matematiske kilder og ressurser.

Hva lærer du?

Etter kurset

  • har du blitt kjent med biblioteket og dets ressurser
  • kan du bruke ressurser som Oria, Mathscinet og Google Scholar til å finne fram artikler, bøker, referanser, og abstracts
  • kan du begynne å bruke BibLaTeX for å håndtere referanser

Arbeidsmåter

En kort demonstasjon av Mathscinet og Universitetsbibliotekets ressurser og en rask gjennomgang av de viktigste funksjonene i LaTeX/BibLaTeX.

Målgruppe

Studentene i MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk og STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse.

Kursholder

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.
 

Av Karoline Moe
Publisert 27. sep. 2011 14:26 - Sist endret 16. jan. 2017 15:31