Litteratursøk- SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering - master

På masterprogrammet øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset arbeider vi særlig med  fagdatabaser for søk etter ulike typer fagpublikasjoner. Arbeidet i seminaret knyttes til prosjektgruppenes problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • ha økt kunnskap om ulike genre innen vitenskapelige publikasjoner
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom Oria og ulike spesialiserte litteraturbaser
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon

Arbeidsmåter

Miniforelesninger, gruppediskusjoner og praktisk øvingsarbeid.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter som følger SVPRO4000 ved UiO.

Kursholdere

Magnus Heie Gregersen, fagreferent for sosiologi ved UB

Publisert 22. jan. 2014 11:00 - Sist endret 27. juni 2016 14:25