Samfunnsgeografi (SGO4011) - Litteratursøk - master

På dette kurset så gjennomgår vi noen av de vanligste problemstillingene som pleier å dukke opp i forbindelse med masteroppgaven. Som for eksempel tidligere forskning på feltet og det å finne så relevant litteratur som mulig til oppgaven.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du:

  • ha lært å finne relevant litteratur
  • få et overblikk over tidligere forskning på temaet man skriver om
  • mestre de vanligste verktøyene for å finne tidsskriftartikler og bøker

Arbeidsmåter

Vi øver godt på de vanligste søketeknikkene slik at alle husker hvordan man finner litteratur etter kurset.

Målgruppe

Studenter på Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (SGO4011)

Kursholder

Fagreferent i samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi Pål Magnus Lykkja

Publisert 21. juni 2013 13:42 - Sist endret 12. sep. 2016 11:26