Kurs i litteratursøk og databaser sosiologi (master)

På masterprogrammet øker kravet til selvstendig orientering i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologisk publikasjon. Vi lærer å søke og lage relevante søkeord. Vi ser nærmere på tidsskrifter innen faget, samt et utvalg fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • ha grunnkompetanse i hvordan du kan gjør søk i relevante databaser (Oria, Sociological Abstract og Science Direct mv.) til ditt masterprosjekt.
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for søk etter litteratur om bestemte temaer
  • ha økt kunnskap om ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og egenøvelser.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter i sosiologi som skal i gang med oppgaven

Kursholdere

Marianne Inez Lien

 

Publisert 18. okt. 2013 11:16 - Sist endret 5. feb. 2018 15:04