Kurs for master-studenter ved UV

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria og artikkeldatabaser til å finne faglitteratur, til bruk i masteroppgaven. Vi demonstrerer og forklarer hvordan man setter opp et godt litteratursøk og gir nyttige tips og triks for å finne mest og best mulig relevant litteratur.

Det gis også tid til å søke i databasene ut fra egen problemstilling.

Innføring i bruk av bibliotekets tjenester med vekt på nedlasting av pensumartikler i elektroniske tidsskrifter. Det gis en grunnleggende innføring i Oria, Norart og bibliotekets elektroniske fagsider.

Innføring i bruk av bibliotekets tjenester, med vekt på litteratursøking til masteroppgaven. Det gis en grunnleggende innføring i Oria, fagdatabaser, oppslagsverk og bibliotekets fagsider.

 

Kurset gir en innføring i litteratursøk i databaser og andre relevante ressurser. Formålet er å få kjennskap til enkle og effektive søkestrategier for å finne litteratur til oppgaveskriving.

 

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Oria, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i masteroppgaven.

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket: Oria, elektroniske oppslagsverk og de trykte samlingene i spesialpedagogikk. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i oppgaver.

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria til å finne faglitteratur til bruk i masteroppgaven. Det gis også en enkel innføring i generelle søketeknikker, og i relevante artikkeldatabaser. Referanseverktøyet EndNote blir også tatt opp.

I andre økt gis det tid til å søke i databasene ut i fra egen problemstilling.