Fagdidaktikk (DIDMET/UTLED) - Litteratursøk - master

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria og artikkeldatabaser til å finne faglitteratur, til bruk i masteroppgaven. Vi demonstrerer og forklarer hvordan man setter opp et godt litteratursøk og gir nyttige tips og triks for å finne mest og best mulig relevant litteratur.

Det gis også tid til å søke i databasene ut fra egen problemstilling.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • Vite noe om hvordan du setter opp et effektivt litteratursøk
  • Kjenne til relevante søketeknikker
  • Kjenne til bibliotekets ressurser for fagdidaktikk/pedagogikk
  • Kjenne til et utvalg av relevante databaser
  • Kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter som tar emnene DIDMET4200 eller UTLED. 

Kursholder

Ingerid Straume 

Publisert 11. nov. 2014 11:00 - Sist endret 7. sep. 2017 16:28