Pedagogikk - Litteratursøk - master

Kurset gir en innføring i litteratursøk i databaser og andre relevante ressurser. Formålet er å få kjennskap til enkle og effektive søkestrategier for å finne litteratur til oppgaveskriving.

 

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • kjenne til bibliotekets ressurser for pedagogikk
  • kunne gjøre effektive litteratursøk i Oria
  • kunne gjøre selvstendige søk i sentrale databaser 

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger

Målgruppe

Masterstudenter ved Institutt for Pedagogikk

Kursholdere:

Fagreferenter i pedagogikk

Nini Ebeltoft

Ingerid S. Straume 

 

 

Publisert 27. sep. 2011 13:46 - Sist endret 23. jan. 2017 11:53