DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO

Vi ønsker å feire, hylle og inspirere kvinnelige forskere innen realfagene med utstillingen «Damer!»  i Realfagsbiblioteket.

Foto: Simen Kjellin/UiO. Ellen Gleditsch blant dagens forskere.

Kvinnenes plass i realfagene er nå som før et aktuelt diskusjonstema i akademia. Kvinnelige forskere er viktige rollemodeller for unge jenter som skal velge utdannelse og yrkesvei. Utstillingen trekker fram kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo; fra pionerene som virket tidlig på 1900-tallet til dagens og morgendagens forskere.

Utstillingen åpnes 8. mars 2017

Universitetetet i Oslo har bidratt til en stor og hurtig utvikling innen natur- og teknologifag i Norge fra slutten av 1800-tallet til nå. Samfunnet har på samme tid utviklet og endret seg med hensyn til likestilling mellom kjønnene i norsk arbeidsliv. De kvinnelige pionerene i akademia har betydd mye for arvtagere i realfagene i etterkrigstidens Norge. Kvinnene er godt synlige i fagenes historie og blir ofte trukket fram i festtalene. 

Bare to av de historiske kvinnene ble professorer: Kristine Bonnevie (i 1912) og Ellen Gleditsch (i 1929). Det tok 58 år før neste kvinnelige professor ble utpekt i 1987. I dag er det god kjønnsbalanse mellom jenter og gutter som velger høyere utdanning i realfag og teknologi, mens andelen kvinnelige professorer er relativt lav.   

Utstillingen presenteres i tre deler 

Første del presenterer ‘Pionerene’, de første kvinner som fikk fast vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo.

Andre del gir kontekstuell informasjon om sosiale og kulturelle forhold for kvinner gjennom det 20. århundret. Temaer som kvinnefrigjøring og utdanningsmuligheter blir presentert.

Tredje del presenterer sitater plukket fra «den gode samtale» med noen av MN-fakultetets (fantastiske) kvinnelige forskere i dag, hvor de gir et lite innblikk i hvordan Damene selv opplever sin hverdag og hvordan unge kvinnelige stipendiater ser for seg en eventuell fremtid som forsker.

Utstillingen er sponset av Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsens logo

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Publisert 11. jan. 2017 16:02 - Sist endret 20. feb. 2017 15:07