print logo

Medisin - PubMed

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMed's grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

PubMed er hovedkilde for oppdatert biomedisinsk forskning og informasjon. Dekker fagområdene medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsevesen, prekliniske fag samt andre beslektede fagområder. Inneholder referanser til artikler fra mer enn 5500 biomedisinske tidsskrifter fra ulike land, hovedsaklig engelskspråklig. Lenker for det meste til fulltekst.

Hva lærer du?

Etter undervisningen:

  • Kjenner du basens innhold og omfang
  • Kjenner du prinsipper for anbefalt søketeknikk
  • Kan du lagre søkestrategier og sette opp alerts i NCBI
  • Vet du hvordan du eksporterer referanser til referanseverktøy

Arbeidsmåter

Kursdagen veksler mellom teori/demonstrasjon og praktiske øvelser.

Målgruppe

Leger, forskere, sykepleiere, fysioterapeuter, studenter og andre som har behov for å gjøre artikkelsøk innen det biomedisinske fagområdet.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 28. sep. 2011 13:34 - Sist endret 17. des. 2014 14:17