UB ønsker Acta Didactica Norge velkommen på FRITT!

Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007, og har i 2015 valgt å flytte over til UiOs FRITT tjeneste. Tidsskriftet er det 10. i rekken som bruker tjenesten.  

Acta Didactica Norge er et fagfellevurdert tidsskrift, godkjent på nivå 1 i DPHs liste over autoriserte publiseringskanaler. Tidsskriftet er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid og utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. 

Tidsskriftet var i sin tid blant de første i Norge som ble publisert Open Access, og har brukt programvareplattformen Open Journal Software (OJS) i hele denne perioden. Denne plattformen benyttes også av FRITT tjenesten.

FRITT tilbys av UB på vegne av UiO, og kan brukes av ansatte og studenter som ønsker å etablere Open Access tidsskrifter. Per mars 2015 er 10 tidsskrifter i produksjon, og flere er under planlegging. 

 

Publisert 23. mars 2015 13:20 - Sist endret 7. jan. 2016 10:19