Browzine nå også på web

Browzine er et verktøy som lar deg skape din personlige tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her gjennom UiOs nett.

Vi har allerede hatt Browzine som en app en stund.

Nå er Browzine tilgjengelig på web

Webløsningen gir en enkel plattform for å lese en rekke tidsskrifter. Hvis man vil sette opp sin personlige oversikt må dette gjøres i en av appene.

Tidsskriftene er bare tilgjengelige på UiOs nett. Klikk her for å få Tilgang hjemmefra.

Publisert 13. nov. 2015 09:06 - Sist endret 17. aug. 2017 13:32