Nytt biblioteksystem på plass - vi feirer med boller!

Nå kan du logge inn i Oria, låne, reservere bøker og bestille litteratur på nett igjen. Vårt nye biblioteksystem trådde i kraft 21. november, vi feirer med boller mandag morgen!

Logg inn, fornye, reservere og bestille på nett

Nå er det nye biblioteksystemet på plass, og du kan fornye lån, reservere bøker og bestille litteratur på nett igjen. Oria har også fått noe ny funksjonalitet, spesielt i forbindelse med bestillingsfunksjonen. Logg deg på og se selv!

Søk i uio.oria.no

Oria kombinerer søk i UiOs trykte og elektroniske samlinger av bøker, tidsskrifter, artikler, kapitler osv. fra en rekke databaser, og gir et bredere treff enn BIBSYS Ask.

Tilgang til fulltekst

Knappen som viser hva du har tilgang til i de ulike databasene har også skiftet utseende. Nå ser den slik ut:

Vi feirer med boller

Boller på fat
Nå blir det andre boller! Foto: UB/Birgit Hvoslef Dahl

Er du innom en UB-avdeling mandag 23. november takker vi for tålmodigheten i overgangen og feirer at nytt system er på plass med gratis boller.

Har du spørsmål?

Kontakt oria-ub@ub.uio.no eller snakk med oss i ditt nærmeste bibliotek.

Publisert 23. nov. 2015 08:28 - Sist endret 23. nov. 2015 09:25