Studentbiblioteket Sophus Bugge stenger 5. juni 2015 og flytter til Eilert Sundts hus

I studieåret 2015/2016 vil hele Sophus Bugges hus være stengt på grunn av oppussing. Studentbiblioteket flytter i mellomtiden til SV-fakultetet.

Studentbiblioteket stenger 5. juni, og flytter til Eilert Sundts hus fra 10. august. Foto: UiO/Fredrik Hovind Juell

Studentbiblioteket stenger 5. juni, og flytter til Eilert Sundts hus fra 10. august. Foto: UiO/Fredrik Hovind Juell

I juli starter byggearbeidet som gir Sophus Bugge en etterlengtet oppgradering. Biblioteket har siste åpningsdag 5. juni, og i løpet av sommeren flytter utlånssamlingen over til lesesalen i Eilert Sundts hus. Lesesalen vil fungere som et midlertidig bibliotek i byggeperioden.

Åpner hos Eilert 22. juni 2015

Tjenester som veiledning og utlån av pensumbøker vil være som normalt. Den største forskjellen blir at hele lesesalssamlingen flyttes til et lukket magasin. Bøkene som vanligvis bare er til lesesalsbruk vil kunne bestilles og lånes ut.

Nyåpning høsten 2016

Høsten 2016 åpner et nytt Sophus Bugge. Da er nytt klimaanlegg på plass og undervisningsrommene er modernisert. Å få bedre luft har lenge vært et ønske fra studentene og vi er veldig glad for at dette ønsket nå blir oppfylt. I biblioteket vil vi ikke bare kunne by på bedre inneklima, men også nye møbler og oppgraderte grupperom.

Publisert 1. juni 2015 10:12 - Sist endret 18. mai 2016 10:23