Publiseringsfondet støtter Open Access-bøker

Publiseringsfondet er økt til 2,5 millioner, og det er åpnet for å støtte Open Access-bøker, i tillegg til artikler i OA-tidsskrifter.

Illustrasjon: openaccessweek.org

UiO-forskere som ønsker å publisere Open Access, kan søke om støtte til å få dekket publiseringsavgiften via UiOs publiseringsfond. For å stimulere til økt Open Access-publisering ved UiO samt øke relevans for andre fagmiljøer, har UBs styret vedtatt utvidet bruk av publiseringsfondet.

I tillegg til tidsskriftartikler kan det nå søkes om midler til Open Access-bokutgivelser. Støtte gis både til monografier og artikler i antologier.

"Utvidelsen er spennende, fordi det er ganske nytt i norsk sammenheng å støtte bøker i tillegg til artikler," sier Stine Marie Barsjø, rådgiver i UBs OA-team. "I tillegg håper vi det nå blir lettere for HumSam-fagene å benytte seg av fondet, og vi er glade for at fondets relevans dermed øker."

To bokutgivelser har allerede fått innvilget støtte.

Publisert 9. jan. 2015 11:09 - Sist endret 14. apr. 2015 10:39