Teologisk bibliotek bygger om

Teologisk bibliotek bygger om og er derfor stengt, men til høsten åpner de dørene igjen til nye, fine lokaler med bedre læringsmiljø!

Fra Teologisk bibliotek

Tilbudet mens biblioteket er stengt:

Samlingene 

Fram til 15. februar er TF-bibliotekets boksamlinger helt utilgjengelig for lån på grunn av flytting. I resten av byggeperioden lagres boksamlingene i lukket magasin, og bøkene må derfor bestilles i katalogen Oria og hentes på hentehylla i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus. I Oria vil bøkene som tidligere har stått i TF-bibliotekets åpne samling ha koden: UHS/TEOL Boksamling (MagKO). Bestilte bøker herfra hentes frem hver dag. Samlingene i TF-bibliotekets lukkede magasin er ikke berørt av ombyggingen, og er derfor ikke flyttet. Dette gjelder for alle trykte tidsskrifter. Fra disse samlingene henter vi frem bestilt materiale en gang i uken, på onsdager. 

Veiledning og kurs

Faglig veiledning og kurs innenfor fagområdet teologi og religion gis i HumSam-biblioteket.

Lese- og arbeidsplasser

Det finnes gode lese- og arbeidsplasser flere steder på Blindern; HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, Studentbiblioteket Sophus Bugge, og Realfagsbiblioteket i Velhelm Bjerknes' hus. Se oversikt over alle UBs lese- og arbeidsplasser.

Kontakt

De ansatte på Teologisk bibliotek kan kontaktes på telefon og e-post gjennom hele byggeperioden.

Velkommen tilbake høsten 2017! 

Publisert 27. jan. 2017 15:52 - Sist endret 20. feb. 2017 11:27