Inge Lorange Backer 70 år!

Professor Inge Lorange Backer fylte 70 år den 19. mars i år. Juridisk bibliotek markerer jubileet med en utstilling i Domus Bibliotheca.

Fra utstillingen i Domus Bibliotheca
Foto: Marianne Karlsen/UiO

Professor Inge Lorange Backer ved Institutt for offentlig rett fylte 70 år den 19. mars 2016. Instituttet og Universitetsforlaget arrangerer i den anledning en åpen mottakelse den 31. mars i Domus Bibliotheca, og her vil jubilanten få overrakt festskriftet "Lov, liv og lære".

Inge Lorange Backer har et omfattende forfatterskap, og et utvalg av hans publikasjoner står nå utstilt i biblioteket. Utstillingen kan sees i montrene i hallen i Domus Bibliotheca.

Juridisk bibliotek gratulerer med 70-års dagen!

Publisert 31. mars 2016 10:49 - Sist endret 21. juni 2016 07:57