Juridisk bibliotek 60 år

I år er det 60 år siden Juridisk bibliotek ble etablert ved Universitetet i Oslo. I dag feirer Nordens største jusfaglige bibliotek seg selv med en uformell markering i Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca. Foto: Marianne Karlsen

- I dag skal vi feire 60 år med Juridisk bibliotek og alle brukerne våre er invitert, smiler overbibliotekar Randi Halveg Iversby.

Feiringen foregår i midtrommet på dagtid. På programmet står kaffe og kake, musikk ved Corpsus Juris, konkurranse med flotte premier og jubileumsutstilling

Brukerne hun sikter til er studenter og ansatte ved fakultetet, men også alle andre som bruker biblioteket: En vid kategori som omfatter alt fra profesjonelle jurister som rådgivere, advokater og dommere, til den vanlige mannen og kvinnen i gata.

Det juridiske fakultetsbibliotek

I 1956 ble Det juridiske fakultetsbibliotek opprettet som en underordnet del av Universitetsbiblioteket i Oslo.

Det juridiske fakultetsbibliotek hadde i starten bare to ansatte: fakultetsbibliotekar Kåre Haukaas og hans assistent Else Frost. Det hadde ingen egne bibliotekslokaler, ingen egen samling og de ansatte hadde kontorer i lokalene til Institutt for privatrett.

Parallelt med etableringen av de ulike instituttene på fakultet, ble det også etablert tilhørende instituttbibliotek med egne instituttsamlinger og egne instituttbibliotekarer. Disse ble underlagt det juridiske fakultetsbiblioteket.

Forskerne var den uttalte målgruppen for det nye fakultetsbiblioteket og dets instituttbibliotek. Studentene var man ikke like opptatt av. Selv med et fakultetsbibliotek på plass måtte studentene kjøpe all pensumlitteratur selv, og referansesamlinger med domssamlinger, forarbeider og sentrale tidsskrifter måtte de til utvalgte lesesaler for å finne.

I 1985 flyttet Det juridiske fakultetsbibliotek inn i eget lokale i annen etasje i Domus Academica, og overtok Universitetsbibliotekets juridiske samling.  

I 1994 flyttet Det juridiske fakultetsbibliotek inn i 1. etasje i Domus Bibliotheca, og skiftet senere navn til Juridisk bibliotek.

Nordens største jusfaglige bibliotek

I dag er Juridisk bibliotek er det største jusfaglige biblioteket i Norden, og også et stort rettsvitenskapelig bibliotek i nord-europeisk sammenheng.

Juridisk bibliotek består av hovedbiblioteket i Domus Bibliotheca som er åpent for alle, Læringssenteret i Domus Nova som er rettet mot jusstudenter, og en flere instituttbiblioteker som er rettet mot forskere.

- Bibliotekets viktigste oppgave er å gi forskere, studenter og andre brukere tilgang til rettskilder og juridisk litteratur, samt å veilde i søk og bruk av disse, forklarer hovedbibliotekaren.

- Videre har vi også en rolle i studentenes læring ved å tilby studieintegrert undervisning i kildesøk, og ved å arbeide for et godt fysisk læringsmiljø.

Tullinløkka neste

Om noen år skal deler av Det juridiske fakultet flytte inn i et helt nytt bygg i Kristian Augusts gate ved Tulinnløkka. Etter planen skal hele Juridisk bibliotek samles på ett og samme sted i det nye bygget.

- De eldre verdifulle samlingene skal riktignok bli igjen i Domus Bibliotheca, og vil danne en av pilarene i det tverrfaglige «Forum for rett, historie og samfunn», utdyper Iversby.

- Vi som jobber her synes vi er heldige som har ansvaret for bibliotektjenestene på Det juridiske fakultet. Vi har et godt samarbeid med fagmiljøene og fakultetet, og ser frem til å videreføre dette i årene som kommer, avslutter hun.

Kilder:

Pål A. Bertnes (2006). "Det juridiske fakultets bibliotek (UJUR) gjennom tidene". I: Det juridiske fakultetsbibliotek (red). På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo.

Pål A. Bertnes var overbibliotekar fra 1983 – 2008.

Av Lars André Flaten
Publisert 21. okt. 2016 09:27 - Sist endret 21. okt. 2016 10:50