Jubileumsnøtter

Juridisk bibliotek fyller 60 år! Vi feirer jubileet med en uhøytidelig konkurranse, og tre heldige vinnere får hver sin premie.

Klarer du å finne løsningsordet?

  1. Navn på en tidligere statsminister fra Høyre, som var utdannet cand.jur. fra UiO.

  2. Et annet ord for inhabil.

  3. Maleriet "Når gjøken bygger rede" henger i midtrommet i Domus Bibliotheca. Hva heter kunstneren som har laget maleriet?

  4. Hvor kan du finne norske juridiske e-tidsskrifter?

  5. Hvor bor Peder Ås?

  6. I biblioteket står bøkene oppstilt etter emne. Hvilket emne finner du på 620? 

  7. Forening som ble stiftet i 1981, og som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Hva er forkortelsen for foreningens navn?

  8. Hva kalles dommen som ble publisert i Rt. 2011 s. 910?

Jubileumsnøtter

 

Siste frist for å sende inn løsningsordet er fredag 21. oktober 2016 kl. 14.00. Premien må hentes hos Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca.

Publisert 14. okt. 2016 16:06 - Sist endret 18. okt. 2016 15:14