Stillinger ledig for studenter

Juridisk bibliotek har ledige stillinger for studenter i høstsemesteret 2016, med mulighet for forlengelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Vi tilbyr:

  • En deltidsjobb som fint lar seg kombinere med fulltidsstudier
  • Arbeidsplass på studiestedet og en jobb med juridisk relevante oppgaver
  • Fleksibilitet i arbeidstiden i forbindelse med undervisning og eksamen

Arbeidsoppgaver:

  • Betjene skrankene i Domus Bibliotheca og Læringssenteret, og bistå lånere med utlån og retur
  • Svare på henvendelser og løse enkle referanseoppgaver
  • Sette bøker på plass, kopiere og gjøre annet forefallende arbeid

Vi søker studenter som er selvstendige, serviceinnstilte og fleksible, og som er interessert i å arbeide med formidling av juridisk materiale. Søkere som har kommet kort i studiet vil bli foretrukket.

Arbeidssted vil være både i Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca og Læringssenteret i Domus Nova. Arbeidstid 8-10 timer i uken, fordelt på flere vakter. Tiltredelse ved studiestart i august. Det vil bli gitt opplæring.

Nærmere informasjon: Anne Gunn Bekken 22 85 94 97, e-post a.g.b.bekken@ub.uio.no eller Liv I. Brenna, 22 85 00 96, e-post l.i.brenna@ub.uio.no.

Lønn:
Lønnstrinn 26 (SKO 1070 Sekretær) per i dag 160,50 per time.

Kortfattet søknad sendes på e-post til:
Anne Gunn Bekken (a.g.b.bekken@ub.uio.no) innen 6. juni.

Publisert 27. mai 2016 13:24 - Sist endret 21. juni 2016 07:56