Påskeegg og påskenøtter

Nå er det er for sent å lete etter påskeegg, og fristen for å sende inn løsningsordet på påskenøttene har gått ut.

Du kan likevel løse påskenøttene våre, alene eller sammen med noen venner, før du sjekker fasiten.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Ti påskeegg ligger gjemt i biblioteket i Domus Bibliotheca når vi åpner kl. 09.00 torsdag 17. mars. Er du den heldige finneren av et påskeegg?

Påskenøtter

Klarer du å finne løsningsordet? Her er oppgavene:
 

  1. Hva het Norges første kvinnelige jurist?

  2. Hva er tittelen på boka som Viggo Hagstrøm utga for første gang i 2003?

  3. Hva kalles dommen som ble publisert i Rt. 2007 s. 1274?

  4. Hvilken kjent kvinnelig figur forekommer ofte i juridiske eksamensoppgaver?

  5. Hvem fikk festskriftet «Rettssikker radikaler» på sin 70-års dag?

  6. Hvilken plante ble utpekt som prioritert art i forskrift av 20. mai 2011 nr 523?
     

 

Publisert 16. mars 2016 15:59 - Sist endret 21. juni 2016 07:56