print logo

Fem tips til oppgaveskriving

Mange er i gang med, eller skal snart begynne med oppgaveskriving nå, både på bachelor- og masternivå. Biblioteket har masse ressurser som kan hjelpe deg på veien. Her er fem tips.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

1. Kurs i søking

Trenger du litteratur eller kilder for den gode oppgaven? Du kan spare masse tid ved å søke i riktig base og på den smarteste måten. Lær hvordan hos oss. Sjekk om ditt studieprogram eller emne har inkludert kurs fra biblioteket: www.ub.uio.no/kurs/

2. Bibliotekets fagsider

Vet du at det finnes databaser som gir deg litteratur til akkurat ditt fag eller emne? Alle fag har en fagside med oversikt over de databasene du kan finne materiale til oppgaven din i. Du finner også oversikt over de nye bøkene innen ditt fag, nyttige tidsskrifter og tider for kurs. Se etter ditt fag her: www.ub.uio.no/fag/

3.    Skrive og referere

Er du usikker på krav til oppgaveskrivingen? Praktiske tips om å finne og å bruke informasjon, om sitering og om hjelp til andre formelle krav som stilles til oppgaven din finner du på våre skrive og referere-sider.

Når du skriver store dokumenter er det hensiktsmessig å bruke stiler. De holder orden på layout, og danner blant annet grunnlag for automatisk generering av innholdsfortegnelse. Sjekk ut DUO-malene.

4.    Veiledning i skranken

Finner du ikke nok stoff til oppgaven, eller trenger du tips til søking? Stikk innom en av våre veiledningsskranker. Der finner du dyktige folk som kan veilede deg videre i søking og bruk av biblioteket. Åpningstidene finner du på www.ub.uio.no/om/apningstider/

5.    Bestill en bibliotekar

Skal du i gang med en større oppgave, et prosjekt eller en avhandling? Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med informasjonssøking? Trenger du veiledning i bruk av elektroniske ressurser, f.eks. en database? Bestill en bibliotekar som setter av inntil en time til deg og din problemstilling.
 

Publisert 17. jan. 2012 10:54 - Sist endret 20. feb. 2013 15:02