print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. aug. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Gråspurven tripper rundt i så og si i alle verdens byer og tettsteder og er med det kanskje verdens mest utbredte fugleart. Men byer er et ganske nytt fenomen, så hva slags liv levde dens forfedre? I dette foredraget forteller Glenn-Peter Sætre om jakten på "urspurven". Han vil fortelle historien om hvordan den knyttet seg til mennesker og hvilke dramatiske konsekvenser dette har hatt for artens evolusjon og økologi. Han vil også fortelle om den spesielle italienske spurven, romerspurven, som har et opphav ulikt alle andre fuglearter så vidt vi vet.

Foredraget streames her.

Tid og sted: 3. sep. 2014 15:15, Realfagsbiblioteket. Informatikk

Matematikk er en måte å tenke på, og en aktivitet som er både ekstremt kreativ og utfordrende, skriver Roger Antonsen i sin bok som har til formål å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium.

Dragonbox Elements
Tid og sted: 4. sep. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket

Mannen bak den store appsuksessen Dragonbox, Jean-Baptiste Huynh, kommer til Realfagsbiblioteket for å fortelle om Dragonboxversjonen av geometri: Dragonbox - Elements! Han skal snakke om hvordan, 2279 år senere, Euklids elementer ble til et dataspill.

Tid og sted: 5. sep. 2014 12:00, Glassgata, Rikshospitalet og Medisinsk bibliotek

5. september kl 12:00 lanserer vi fakultetets nye bok om medisinstudiets utvikling gjennom 200 år. Vi åpner også to utstillinger som gjenspeiler studentlivet gjennom tidene.

Tid og sted: 25. sep. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Utrolig nok hadde Charles Darwin ikke noe klart begrep om gener da han utviklet den viktigste teorien innenfor biologi og livsvitenskap - evolusjonsteorien. Tidens tann har vist at Darwins grunnleggende prinsipper står fast, til tross for Watsons og Cricks banebrytende avsløring av DNA-strukturen som har forårsaket den eksplosjonen av gen-orientert forskning vi opplever i dag. Men nå vi imidlertid en dypere forståelse og metodiske verktøy som gjør det mulig å studere evolusjon gjennom den forandring som skjer i genene - over tid og som følge av seleksjon. Vi kan rett og slett rekapitulere evolusjonshistorien gjennom "signaturer" nedfelt i genene - og dette har også praktiske implikasjoner.

Forholdet mellom arv og miljø har fått en ny dimensjon gjennom epigenetikk. Epigenetikken er i dag sentral i forståelse av kreftbiologi, genregulering og hvordan miljøfaktorer påvirker biologiske prosesser over generasjoner. Her har de darwinistiske prinsipper blitt satt på en prøve.

I dette foredraget vil Kjetill Jakobsen ta opp utviklingen innen genomforskningen og de utfordringer og muligheter dette gir i forhold til å forstå evolusjonsbiologi - i det flere med han betegner som biologiens århundre.

Tid og sted: 30. okt. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Planter må respondere og tilpasse seg til miljøforandringer på en effektiv måte siden de ikke er i stand til å forflytte seg. For å takle stress må derfor planter ha et effektivt signaleringssystem mellom plantecellene som er nøye regulert og koordinert. I planter finner vi et omfattende antall av små peptid- ligander og signalleringsreseptorer for slik cellulær kommunikasjon.

Melinka Alonso Butenko vil snakke om en signalvei i modellplanten Arabidopsis thaliana som styrer felling av organer, det som skjer når modne frukter eller frø faller av planter. Jeg vil fortelle hvorledes vi vil bruke kunnskapen vi får fra modellsystemet vårt til å modifisere planter slik at de blir bedre rustet for å takle miljøpåvirkninger og vokse bedre.

Tid og sted: 27. nov. 2014 16:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

Cellen er grunnenheten i alle levende organismer og fremstår i seg selv som et mikrounivers.

Denne minste enheten for eukaryot liv er nøye dokumentert gjennom ulike sofistikerte mikroskopiteknikker. Ved hjelp av moderne mikrokopi kan vi følge cellens liv i både to og tre dimensjoner.

Under dette foredraget vil Frode M. Skjeldal ta oss med på en tur i cellens mikrounivers og studere dynamikken av ulike strukturer og organeller.