Unni Knutsen

Seksjonsleder
Bilde av Unni Knutsen
English version of this page
Telefon +47-22855673
Mobiltelefon +47-95777978
Faks +47-22844390
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

 • Seksjonsleder - Seksjon for tilvekst og katalog
 • Ansvarlig - Dewey-registeret ved UHS

Bakgrunn

 • Utdanning
  • Engelsk grunnfag, Høgskolen i Telemark, 1977
  • Bibliotekar, Statens bibliotekhøgskole, 1980
  • Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2007
    
 • Arbeidserfaring
  • Lunner bibliotek, 1980-1981
  • Biblioteksentralen, 1981-1989
  • Norges bank, 1989-1994
  • Universitetsbiblioteket i Oslo / Nasjonalbiblioteket, 1994-2004
  • Høgskolen i Oslo / Høgskolen i Oslo og Akershus, utdanningen for bibliotek- og informasjonsvitenskap, 2004-2013

Verv

 • Medlem av den Norske katalogkomité, 2013-
 • Medlem av IFLA Cataloguing Section, 2011-
 • Medlem av fakultetsstyret, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011-2013
 • Medlem av IFLA Working Group on Guidelines for National bibliographies, 2002-2008
 • Medlem av IFLA Bibliography Section, 1999-2007
 • Medlem av ISSN General Assembly, -2004
 • Medlem av ISBD(S) Working Group, 1999-2002
Emneord: Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid

Publikasjoner

Bøker og lignende publikasjoner

Haugland, M., Knutsen, U., Sogge, A., & Svingeseth, E. K. (1980). Sigurd Evensmo: En bibliografi over selvstendige skrifter og avisartikler.  Oslo: Statens bibliotekhøgskole.

Granholt, G. K., & Knutsen, U. (1995). Hermod Skånland: En bibliografi 1945-1994. Oslo: Norges bank.

Knutsen, Unni. (2007). Ut og stjæle poster?: Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid. Hentet fra https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/315/2/389775.pdf

Knutsen, U. (2009).  Fragmentering eller fellesløsning? : Organisering av norsk bibliografisk produksjon. Oslo: ABM-media. Finnes også i elektronisk form: https://www.abmstatistikk.no/abmuweb/publisert/abm-skrift/abm-skrift-60

Knutsen, U. (2012, 5. september).  Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave. Hentet fra http://edu.hioa.no/bibin/ressurser/APA.pdf

 

Artikler og bokkapitler

International Federation of Library Associations and Institutions, Section on Cataloguing. (2002). ISBD (CR): International standard bibliographic description for serials and other continuing resource : Revised from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials. München: Saur.

Knutsen, U. (2002). Changes in national bibliographies: 1996-2000. Alexandria 14(1), 3-11.

Knutsen, U. (2002). ISBD (CR) and title changes - applied in practice. Hentet fra http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/152-162e.pdf

Knutsen, U. (2003). Electronic national bibliographies: State of the art review. Hentet fra http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/109e-Knutsen.pdf

Knutsen, U. (2003). Working in a distributed electronic environment: Experiences with the Norwegian edition [DDK 5]. Hentet fra http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/122-Knutsen.pdf

Knutsen, U., & Lopez, F. M. (2004). Survey on the state of national bibliographies in Latin America. Hentet fra http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/s12-national-bibliography-latinamerica.pdf

Knutsen, U. (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal  32(1), 5-12.

Knutsen, U. (2006).  Survey on the state of national bibliographies in Asia. Hentet fra http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Asia_MiddleEast-report.pdf

Knutsen, U. (2007).  Survey on the state of national bibliographies in Africa. Hentet fra http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Africa-report.pdf

Knutsen, U., & Zumer, M. (2007). Online national bibliography. I Encyclopedia of Library and Information Science (2 ed.). DOI: 10.1081/E-ELIS-120026970

Knutsen, U., & Dahl, T. A. (2008). Sustainable library services built on open source software : A case story from Kenya. I B. Dione, &  R. Savard (Eds.), Managing technologies and automated library systems  in developing countries: Open source vs commercial options (s. 51-59). München: Saur.

Knutsen, U., Clavel-Merrin, G., Danskin, A., Parent, I., & Varniene-Janssen, R. (2009).  
Organisation and management of national bibliographies. I IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies,  Maja Žumer (Ed.),  National bibliographies in the digital age: Guidance and new directions (s. 79-102). München,  Saur.

Massey, D., Knutsen, U., & Tallerås, K. (2010). Frigjør data: Hvad fanden nøler I efter? Bok og bibliotek 77(3), 60-62.

Dahl, T. A., & Knutsen, U. (2011). Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek? Bok og bibliotek 78(5), 44-46.

Dahl, T. A.,  Knutsen, U., & Tallerås, K. (2011). Mellom tradisjonen og weben: Katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I R. Audunson (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap (s. 141-163). Oslo: ABM-media.

Møyner, E., Markeset, G.,  Herning, H. , & Knutsen, U. (2011). Forskningsbasert undervisning.  I G. Bjørke, Høgskolepedagogisk grunnkvalifisering med utgangspunkt i erfaringar frå Grunnkurs i høgskolepedagogikk og Program for pedagogisk basiskompetanse ved Pedagogisk utviklingssenter 1996-2012 (s. 111-114). Oslo: Høgskolen i Oslo.

Knutsen, U., & Rype, I. (2012). Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bok og bibliotek 79(4), 36-37.

 

 

 • Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni & Tallerås, Kim (2011). Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning, I: Ragnar Andreas Audunson (red.),  Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap.  ABM-media AS.  ISBN 9788299793254.  Kapittel.  s 141 - 163 Fulltekst i vitenarkiv
 • Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde & Knutsen, Unni (2011). Forskningsbasert undervisning, I: Gerd Bjørke (red.),  HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 9788257947583.  FoU basert undervisning.  s 111 - 114
 • Knutsen, Unni; Clavel-Merrin, Genevieve; Danskin, Alan; Parent, Ingrid & Varniene-Janssen, Regina (2009). Organisation and management of national bibliographies, In Maja Zurner (ed.),  National bibliographies in the digital age: guidance and new directions.  K.G. Saur Verlag.  ISBN 978-3-598-24287-8.  Kap. 6.  s 79 - 102
 • Knutsen, Unni & Dahl, Tor Arne (2008). Sustainable library services built on open source software : a case story from Kenya, In Bernard Dione & Réjean Savard (ed.),  Managing technologies in developing countries : Open Source vs commercial options = Le management des technologies dans les pays en développement : logiciels libres vs options commerciales.  K.G. Saur Verlag.  ISBN 978-3-598-22038-8.  Opening papers.  s 51 - 59
 • Knutsen, Unni (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal.  ISSN 0340-0352.  32(1), s 5- 12
 • Knutsen, Unni (2006). Controllo bibliografico nei paesi nordici. Bollettino AIB.  ISSN 1121-1490.  46(4(dicembre 2006)), s 331- 342
 • Knutsen, Unni (2005). Bibliografičeskij učët v Severnych stranach. Bibliografija (Bibliography).  ISSN 0869-6020.  (6), s 136- 144
 • Knutsen, Unni (2005). Elektronine valstybine bibliografija : dabartines bukles apzvalga. Bibliografija.  ISSN 1392-1991.  s 16- 18
 • Knutsen, Unni (2004). Bibliografinė apskaita ir tęsiamųjų išteklių traktavimas. Bibliografija.  ISSN 1392-1991.  s 14- 17

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. sep. 2013 15:21 - Sist endret 11. jan. 2017 13:11