Nini Ebeltoft

Førstebibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Nini Ebeltoft
Telefon +47-22856247
Rom 3225
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsoppgaver

Utdanning

  • Philosophiae Doctor/ PhD fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
  • Forskerutdanning fra Institutt for pedagogikk, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO.
  • Cand. polit og cand.mag-grad fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
  • Lærerutdanning og spesialpedagogisk utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Språk- og kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.
Emneord: Menneskerettighetsundervisning, Utdanningsledelse, Aktørnettverkteori (ANT/STS), Teknologibasert læring og utdanning
Publisert 6. sep. 2016 13:12 - Sist endret 7. juli 2017 12:49