Marianne Karlsen

Hovedbibliotekar - Juridisk bibliotek
English version of this page
Telefon +47-22859878
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Nettpublisering ved Juridisk bibliotek
  • Behandler søknader om innsyn i klausulerte oppgaver publisert ved Juridisk fakultet i DUO
  • Sosiale medier
  • Publikumsarbeid
  • Oversatte lover

Bakgrunn

  • Kunnskapsledelse, Høgskolen i Hedmark, 2015
  • Organisasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark, 2014
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), UiO, 2003
  • Hovedfag i informasjonskunnskap og edb, Høgskolen i Oslo, 1998
  • Bibliotekar, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1994
Emneord: Bibliotek, Nettpublisering
Publisert 7. juli 2010 15:59 - Sist endret 14. okt. 2016 16:34