Blindern - teknisk utstyr

Vestibylen i Universitetsbiblioteket benyttes ukentlig til konserter i mange sjangere. Enheter ved UiO kan låne utstyr når det er ledig kapasitet.

 

Teknisk utstyr 

I forbindelse med konsertvirksomheten til UiO er det bygd opp over tid en omfattende utstyrspark. Noe av dette utstyret kan benyttes til større og mindre arrangementer av andre enheter ved UiO etter avtale. Utstyret omfatter lyd (høyttalere, mikrofoner, miksere, backline), lys, lerret.

Bilder av produksjoner

Hjelp

For produksjonsstøtte, lån av utstyr, planleggingshjelp, mer informasjon eller veiledning kontakt arrangementsteknisk ansvarlig.

Publisert 2. mars 2017 09:08 - Sist endret 27. mars 2018 14:08