Blindern - teknisk utstyr

Vestibylen i Universitetsbiblioteket benyttes ukentlig til konserter i mange sjangere. Enheter ved UiO kan låne utstyr når det er ledig kapasitet.

 

Teknisk utstyr 

I forbindelse med konsertvirksomheten til UiO er det bygd opp over tid en omfattende utstyrspark. Noe av dette utstyret kan benyttes av andre enheter ved UiO etter avtale.

Lydutstyr til bruk på Blindern

Bilder av produksjoner

Hjelp

For produksjonsstøtte, planleggingshjelp, mer informasjon eller veiledning kontakt arrangementsteknisk ansvarlig.

Publisert 2. mars 2017 09:08 - Sist endret 24. mai 2017 12:29