Brannvern

Målsetningen for brannvern ved UiO er at det ikke skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet branner.

Under finner du informasjon om brannvern ved følgende bygg:

Domus Bibliotheca

Oversikt over etasjeansvarlige og branninstrukser.

Georg Sverdrups hus

Oversikt over etasjeansvarlige og branninstrukser.

Rikshospitalet

Prosedyre for brannalarm og evakuering.

Brannvern ved UiO

Sentral informasjon om brannvern ved UiO.