Brannvern ved Domus Bibliotheca

Alle ansatte ved Juridisk bibliotek, DB, må gjøre seg kjent med rømningsveier, brannalarm-knapper og slukkemidler.

Nødnummer til Vakt- og alarmsentralen ved UiO : 22 85 66 66

Etasjeansvarlig

Etasjeansvarlig for Juridisk bibliotek er Anne Gunn Berge Bekken.

Branninstruks for etasjeansvarlig

Branninstruks for skrankevakter

Dersom det oppstår brann i Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca, eller i noen av våre lokaler, skal skrankevakter gjøre følgende:

  1. Eventuelt melde fra om brannen
  2. Ta på oransje brannvester.
    Vestene henger på stumtjeneren bak skranken.
  3. Sørge for at alle forlater bibliotekets lokaler
  4. Sjekke kursrom i kjelleren hvis rommet er åpent for publikum.
    Ved kurs/undervisning tar kursholder på brannvest som er tilgjengelig i kursrommet og sørger for at rommet evakueres.
  5. Sjekke toalettene bak i tidsskriftavdelingen
  6. Lukke alle vinduer

Branninstruks for alle

Publisert 9. sep. 2011 11:50 - Sist endret 24. apr. 2017 11:36