Referater for LAMU

Publisert 17. jan. 2018 13:55

Vernerunder

BHT-tjenester

Valg av leder

Publisert 2. nov. 2017 09:04

UBs satsing på læringsmiljø

Rapport fra HMS-revisjon

Publisert 6. juni 2017 13:45

Rutiner for nytilsatte

BHT-tjenester

Publisert 1. mars 2017 13:35

BHT-tjenester

ROS-analyse

Sykefravær 2016

Publisert 18. okt. 2016 11:18

Elektronisk system for HMS-avvik

Valg av verneombud og nye medlemmer i Lamu

Publisert 28. juni 2016 11:11

Orientering om byggesaker

Status BHT-tjenester

Lokal beredskapsplan

 

Publisert 25. feb. 2016 10:57

Lamu-seminar 17. mars

Sykefravær 2015

Publisert 11. jan. 2016 12:23
Publisert 15. sep. 2015 13:45

UBs dialogmøte med Eiendomsavdelingen

Publisert 16. juni 2015 09:16

BHT-tjenester

Miljøfyrtårn

Alma

Publisert 15. apr. 2015 13:37

Valg av ny leder

BHT-tjenester 2015

Sykefravær

Møte med Eiendomsavdelingen

Publisert 17. des. 2014 13:30

Vernerunder

Nye verneombud for 2015

Publisert 25. sep. 2014 11:17
Publisert 1. juli 2014 14:01

Oppfølging ARK

Inneklimaundersøkelse Georg Sverdrups hus

HMS-strategi

Forenkling av beredskapsplan

Publisert 13. feb. 2014 12:14

Valg av leder

Informasjon om vernearbeidet på UiO

ARK