Tidsskrifter

Tidsskrifter er vanligvis ikke til hjemlån. Det er mulig å kopiere i biblioteket. En del sentrale norske tidsskrifter (f.eks. Edda, Historisk tidsskrift) finnes også i Utlånsbiblioteket. Eldre årganger og avsluttede tidsskrifter er flyttet til kjellermagasin. Henvend deg i skranken for henting.

En del av våre tidsskrifter finnes i elektronisk form. I oversikten nedenfor er de merket Online. Du kan søke etter flere e-tidsskrifter fra Forsiden.

Emneoversikt

Oversikten gjelder for tidsskrifter i løpende abonnement.

For avsluttede tidsskrifter i magasin, søk i bibliotekets katalog Oria. Velg søkefelt: Avdelingsamling, og skriv: uhssophmag. Avgrens på materialtype Trykte tidsskrift.

For å søke på tidsskrifter i utlånsbiblioteket velg søkefelt: Avdelingsamling, og skriv: uhssophutlån.

TITTEL            A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  Å
Agora : journal for metafysisk spekulasjon Trykt utg.: 1988  
Aktuelle teaterproblemer (Plassering: se de enkelte bind) Trykt utg.: 1983-  
Alvíssmál : Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens Trykt utg.: 1992-  
Apollon Trykt utg.: Siste 2 år Online: 2001-
Archaeology Trykt utg.: 2004- Online: 1996-
Archidea (tillegg til Byggekunst) Trykt utg.: 2000-  
Arkitektur N : byggekunst, landskap, interiør (Fortsettelse av Byggekunst) Trykt utg.: 2007-  
Arr : idéhistorisk tidsskrift Trykt utg.: 1989- Online: 1998-
The Art Book Trykt utg.: 2000- Online: 1994-
Arv : Scandinavian yearbook of folklore Trykt utg.: 1965-  
Babylon : tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika Trykt utg.: 2003-  
Bokvennen Trykt utg.: 1999-  
British politics review : newsletter of the British Politics Society, Norway Trykt utg.: 2006- Online: 2006-
Bulletine (Universitetet i Oslo. Senter for kvinneforskning) Trykt utg.: Siste 2 år  
By og bygd Trykt utg.: 1943-  
Byggekunst (fortsetter som Arkitektur N) Trykt utg.: 2000–2007  
Bøygen Trykt utg.: 1996- Online: Tekstarkiv
Cinema Trykt utg.: Siste 2 år Online
Collegium medievale : tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning Trykt utg.: 1988-  
Dag og tid Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1996-
Din : religionsvitenskapelig tidsskrift Trykt utg.: 2004-  
Drama : nordisk dramapedagogisk tidsskrift Trykt utg.: 1996-  
Dyade Trykt utg.: 1987- Online: 2006-
The Economist Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1992-
Edda Trykt utg.: 1914- Online: 2002-
The English review (Deddington) Trykt utg.: 1996-  
L'Espresso Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Ethnologia Scandinavica Trykt utg.: 1971-  
Etter Lemkin : tidsskriftet for studier av folkemord og politisk massevold Trykt utg.: 2008-  
L'Express Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Filologen (Filologisk forening) Trykt utg.: 2003- Online
Filosofisk supplement Trykt utg.: 2005-  
Focus : das moderne Nachrichtenmagazin Trykt utg.: Siste 3 måneder  
Forskning Trykt utg.: Siste 2 år  
Forskningspolitikk Trykt utg.: Siste 2 år Online: 1994-
Fortid Trykt utg.: 2004- Online: 2004-
Føniks Trykt urg.: 2014-  
Granta Trykt utg.: 2013-  
Heimen Trykt utg.: 1922/25-  
Historie (Bergen) Trykt utg.: 1991-  
Historisk tidsskrift (Oslo) Trykt utg.: 1871- Online: 2002-
Hubro Trykt utg.: Siste år  
Häften för kritiska studier Trykt utg.: 1968-  
I skolen Trykt utg.: Siste 2 år  
Inquiry : an interdisciplinary journal of philosophy and the social sciences Trykt utg.: 1965- Online: 1958-
Jeune afrique Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Journal of contemporary history Trykt utg.: 1966-2000 Online: 1966-2004
Kirke og kultur Trykt utg.: 1928- Online: 2001-
Klassisk forum Trykt utg.: 2000-  
Konsthistorisk tidskrift Trykt utg.: 2000-  
Kraftsentrum Trykt utg.: 2005-  
Kunst og kultur Trykt utg.: 1910/11- Online: 2002-
Labyrint : kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø Trykt utg.: Siste 2 år  
Litteraturtidsskriftet Lasso Trykt utg.: 2010-  
Marg : notater fra randsonen Trykt utg.: 2007-  
Materialisten Trykt utg.: 1975-  
The Middle East Trykt utg.: Siste 2 år  
Midtøsten forum Trykt utg.: 1990-1996  
Minerva (Oslo) Trykt utg.: 2003-  
Le Monde diplomatique (Oslo) Trykt utg.: Siste år Online: 2003- (http://www.diplo.no/)
Mother Jones Trykt utg.: 2004- Online: 1993-
Motskrift : arbeidsskrift for språk og litteratur Trykt utg.: 1981-2005  
Ms. : the world of women Trykt utg.: 2004-  
Mål og makt Trykt utg.: 1977-  
Maal og minne Trykt utg.: 1909- Online: 2006-
National geographic Trykt utg.: Siste 5 år  
New African Trykt utg.: 1991-  
The New republic Trykt utg.: 1916-  
Newsweek (U.S. ed.) Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1998-
Nicolay : arkeologisk tidsskrift Trykt utg.: 1967- Online:
Indeks 2009-
NOA : norsk som andrespråk Trykt utg.: 1985-  
Nordic theatre studies Trykt utg.: 1999-  
Nordnorsk magasin Trykt utg.: Siste 2 år  
The Norseman Trykt utg.: 2004-  
Norsk filosofisk tidsskrift Trykt utg.: 1967-2003 Online: 2002-
Norsk lingvistisk tidsskrift Trykt utg.: 1983-  
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift Trykt utg.: 1998- Online: 2002-
Norsk Shakespeare og teater-tidsskrift Trykt utg.: 2002-  
Norsklæreren Trykt utg.: 1977-  
Norskrift : tidsskrift for nordisk språk og litteratur Trykt utg.: 1975-2005  
Le Nouvel observateur Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Ny tid Trykt utg.: Siste 3 måneder  
Nytt norsk tidsskrift Trykt utg.: 1984- Online: 2002-
Nytt om namn Trykt utg.: 2002-  
Nytt om runer Trykt utg.: 1986- Online: 2001-2004
Ottar (Tromsø) Trykt utg.: 1955-  
Paris match Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Prosa Trykt utg.: 1955- Online: 2006-
Res publica (Järfälla) Trykt utg.: 1985-2006  
Romansk forum Trykt utg.: 1994- Online: 1994-
Rødt! : marxistisk tidsskrift Trykt utg.: 2005- Online: 1991-
Samora Trykt utg.: Siste 2 år  
Samtiden Trykt utg.: 1890-utg.

Online

 

Scandinavica Trykt utg.: 1962-  
Der Spiegel Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Språk i Norden (del av: Nordisk språksekretariats skrifter) Trykt utg.: 1970-  
Språknytt Trykt utg.: Siste 2 år Online: 1973-1994 (Utvalg), 1995-
Språklig samling Trykt utg.: 1966-  
St. Hallvard Trykt utg.: 1915-  
Syn segn Trykt utg.: 1894-  
Tegn Trykt utg.: 1986-1990, 1995-2002  
Text + Kritik Trykt utg.: 1971- Online: 2005-
Tid og tanke Trykt utg.: 1997-  
Tidsskrift for kulturforskning Trykt utg.: 2002-  
The Times literary supplement : TLS Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1902-
Under dusken Trykt utg.: Siste år  
Uniforum Trykt utg.: Siste år Online: 1995-
UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger Trykt utg.: Siste 2 år  
Vagant Trykt utg.: 1988- Online: 2008-
Vellum Trykt utg.: 2007-  
Vinduet Trykt utg.: 1947- Online: 2008-
Z : filmtidsskrift Trykt utg.: Siste 2 år  
Årbok for litteraturstudier ... Trykt utg.: 2006-  

 Tidsskrifer sortert etter emne

Allment
Dag og tid Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1996-
Dyade Trykt utg.: 1987- Online: 2006-
Filologen (Filologisk forening) Trykt utg.: 2003- Online
Hubro Trykt utg.: Siste år  
Ny tid Trykt utg.: Siste 3 måneder  
Nytt norsk tidsskrift Trykt utg.: 1984- Online: 2002-
Res publica (Järfälla) Trykt utg.: 1985-2006  
Under dusken Trykt utg.: Siste år  
Uniforum Trykt utg.: Siste år Online: 1995-
UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger Trykt utg.: Siste 2 år  
Afrika
Babylon : tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika Trykt utg.: 2003-  
Jeune afrique Trykt utg.: Siste 3 måneder Online (www.jeuneafrique.com/gabarits/accueil_online.asp?pageid=1)
New African Trykt utg.: 1991-  
Arkitektur
Arkitektur N : byggekunst, landskap, interiør Trykt utg.: 2007-  
Byggekunst (fortsetter som Arkitektur N) Trykt utg.: 2000–2007  
Arkeologi
Archaeology Trykt utg.: 2004- Online: 1996-
Nicolay : arkeologisk tidsskrift Trykt utg.: 1967- Online:
Indeks 2009-
Engelsk, amerikansk
British politics review : newsletter of the British Politics Society, Norway Trykt utg.: 2006- Online: 2006-
The Economist Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1992-
The English review (Deddington) Trykt utg.: 1996-  
The New republic Trykt utg.: 1916-  
Newsweek (U.S. ed.) Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1998-
The Norseman Trykt utg.: 2004-  
Film
Cinema Trykt utg.: Siste 2 år Online
Z : filmtidsskrift Trykt utg.: Siste 2 år  
Filosofi
Agora : journal for metafysisk spekulasjon Trykt utg.: 1988-  
Arr : idéhistorisk tidsskrift Trykt utg.: 1989- Online: 1998-
Filosofisk supplement Trykt utg.: 2005-  
Inquiry : an interdisciplinary journal of philosophy and the social sciences Trykt utg.: 1965- Online: 1958-
Norsk filosofisk tidsskrift Trykt utg.: 1967-2003 Online: 2002-
Folkloristikk, etnologi
Arv : Scandinavian yearbook of folklore Trykt utg.: 1965-  
By og bygd Trykt utg.: 1943-  
Ethnologia Scandinavica Trykt utg.: 1971-  
Forskning
Apollon Trykt utg.: Siste 2 år Online: 2001-
Forskning Trykt utg.: Siste 2 år  
Forskningspolitikk Trykt utg.: Siste 2 år Online: 1994-
Labyrint : kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø Trykt utg.: Siste 2 år  
Materialisten Trykt utg.: 1975-  
Prosa Trykt utg.: 1955- Online: 2006-
Fransk
L'Express Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Le Monde diplomatique (Oslo) Trykt utg.: Siste år Online: 2003- (www.diplo.no/)
Le Nouvel observateur Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Paris match Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Historie
Collegium medievale : tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning Trykt utg.: 1988-  
Fortid Trykt utg.: 2004- Online: 2004-
Heimen Trykt utg.: 1922/25-  
Historie (Bergen) Trykt utg.: 1991-  
Historisk tidsskrift (Oslo) Trykt utg.: 1871- Online: 2002-
Journal of contemporary history Trykt utg.: 1966-2000 Online: 1966-2004
St. Hallvard Trykt utg.: 1915-  
Tid og tanke Trykt utg.: 1997-  
Italiensk
L'Espresso Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Klassisk
Klassisk forum Trykt utg.: 2000-  
Kultur
Dag og tid Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1996-
Marg : notater fra randsonen Trykt utg.: 2007-  
National geographic Trykt utg.: Siste 5 år  
Ottar (Tromsø) Trykt utg.: 1955-  
Syn segn Trykt utg.: 1894-  
Tidsskrift for kulturforskning Trykt utg.: 2002-  
Årbok for litteraturstudier ... Trykt utg.: 2006-  
Kunst
The Art Book Trykt utg.: 2000- Online: 1994-
Konsthistorisk tidskrift Trykt utg.: 2000-  
Kunst og kultur Trykt utg.: 1910/11- Online: 2002-
Minerva (Oslo) Trykt utg.: 2003-  
Tegn Trykt utg.: 1986-1990, 1995-2002  
Kvinneforskning, feminisme
Bulletine (Universitetet i Oslo. Senter for kvinneforskning) Trykt utg.: Siste 2 år  
Føniks Trykt utg.: 2014-  
Mother Jones Trykt utg.: 2004- Online: 1993-
Ms. : the world of women Trykt utg.: 2004-  
Litteratur
Bokvennen Trykt utg.: 1999-  
Bøygen Trykt utg.: 1996- Online: Tekstarkiv
Granta Trykt utg.: 2013-  
Litteraturtidsskriftet Lasso Trykt utg.: 2010-  
Motskrift : arbeidsskrift for språk og litteratur Trykt utg.: 1981-2005  
Nordnorsk magasin Trykt utg.: Siste 2 år  
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift Trykt utg.: 1998- Online: 2002-
The Times literary supplement : TLS Trykt utg.: Siste 3 måneder Online: 1902
Vagant Trykt utg.: 1988- Online: 2008-
Vinduet Trykt utg.: 1947- Online: 2008-
Middelalder
Collegium medievale : tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning Trykt utg.: 1988-  
Vellum Trykt utg.: 2007-  
Midtøsten
Babylon : tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika Trykt utg.: 2003-  
The Middle East Trykt utg.: Siste 2 år  
Midtøsten forum Trykt utg.: 1990-1996  
Nordisk
Alvíssmál : Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens Trykt utg.: 1992-  
Edda Trykt utg.: 1914- Online: 2002-
Kraftsentrum Trykt utg.: 2005-  
Nordnorsk magasin Trykt utg.: Siste 2 år  
Norskrift : tidsskrift for nordisk språk og litteratur Trykt utg.: 1975-2005  
Nytt om runer Trykt utg.: 1986- Online: 2001-2004
Ethnologia Scandinavica Trykt utg.: 1971-  
Religion
Din : religionsvitenskapelig tidsskrift Trykt utg.: 2004-  
Kirke og kultur Trykt utg.: 1928- Online: 2001-
Romansk
Romansk forum Trykt utg.: 1994- Online: 1994-
Samfunn
Etter Lemkin : tidsskriftet for studier av folkemord og politisk massevold Trykt utg.: 2008-  
Häften för kritiska studier Trykt utg.: 1968-  
Inquiry : an interdisciplinary journal of philosophy and the social sciences Trykt utg.: 1965- Online: 1958-
Marg : notater fra randsonen Trykt utg.: 2007-  
Rødt! : marxistisk tidsskrift Trykt utg.: 2005- Online: 1991-
Samora Trykt utg.: Siste 2 år  
Samtiden Trykt utg.: 1890-utg. Online
Skole
I skolen Trykt utg.: Siste 2 år  
Språk
Motskrift : arbeidsskrift for språk og litteratur Trykt utg.: 1981-2005  
Mål og makt Trykt utg.: 1977-  
Maal og minne Trykt utg.: 1909- Online: 2006-
NOA : norsk som andrespråk Trykt utg.: 1985-  
Norsk lingvistisk tidsskrift Trykt utg.: 1983-  
Norsklæreren Trykt utg.: 1977-  
Nytt om namn Trykt utg.: 2002-  
Språk i Norden (del av: Nordisk språksekretariats skrifter) Trykt utg.: 1970-  
Språknytt Trykt utg.: Siste 2 år Online: 1973-1994 (Utvalg), 1995-
Språklig samling Trykt utg.: 1966-  
Teater
Aktuelle teaterproblemer (Plassering: se de enkelte bind) Trykt utg.: 1983-  
Drama : nordisk dramapedagogisk tidsskrift Trykt utg.: 1996-  
Nordic theatre studies Trykt utg.: 1999-  
Norsk Shakespeare og teater-tidsskrift Trykt utg.: 2002-  
Tysk
Focus : das moderne Nachrichtenmagazin Trykt utg.: Siste 3 måneder  
Der Spiegel Trykt utg.: Siste 3 måneder Online
Text + Kritik Trykt utg.: 1971- Online: 2005-

 

Publisert 10. sep. 2010 13:33 - Sist endret 3. mai. 2016 14:53