print logo
English version of this page

Realfagsbiblioteket

Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Vilhelm Bjerknes' hus 0851 Oslo Telefon: +47-22855400 Faks: +47-22857447 Stedkode: 341500

Velkommen til Realfagsbiblioteket!

Vi er norges største forskningsbibliotek innen fagområdene fysikk, astrofysikk, biofag, farmasi, geofag, kjemi, informatikk og matematikk.

Realfagsbiblioteket er en læringsarena for realfagsstudentene. Vi yter praktisk og bibliotekfaglig støtte til studentenes arbeidshverdag, bidrar med kurs/kursmoduler inn i de fleste bachelor- og masterprogramløp, og organiserer frittstående
søke- og verktøyskurs.

Realfagsbiblioteket har en bred faglig formidlingsaktivitet knyttet til samlingene og til MNs forskningsområder.
Online-ressursen Phd on track er utviklet for bedre å kunne ivareta Phd-kandidatens behov.

Vi holder utstillinger og arrangementer, boklanseringer, gjesteforelesninger, debatter, filmkvelder osv. Mange av arrangementene er webcastet og filmet.
 
Facebook, Twitter og Instagram kommuniserer biblioteket generelt om naturvitenskapelig forskning og litteratur.
Realfagsbiblioteket har egen blogg på forskning.no: The Real Library.

Ansatte