print logo
English version of this page

Realfagsbiblioteket. Informatikk

Foto Berit Strange

Bibliotek for studenter og ansatte ved Institutt for informatikk og USIT, samt Senter for entreprenørskap (SFE).

Informatikkbiblioteket holder til i første etasje i Ole-Johan Dahls hus.

Fagsida til Informatikk

Åpningstider

Adgangskort til OJD etter 18:00

Samlinger

Informatikkbiblioteket har over 25.000 bøker innen informatikk. De fleste tidsskriftene er nå kun elektronisk, men vi har eldre årganger og fremdeles noen trykte tidsskrifttitler i abonnement, bl.a. alle tidsskrifter fra ACM.

Utskrift og kopiering

Skanning i farger eller sort/hvitt og fargeprinter er tilgjengelig i biblioteket.

Leseplasser og møterom

Biblioteket har Linux- og Windows-maskiner til bruk for studentene. I tillegg har vi møte-/undervisningsrom som kan brukes av alle når det ikke er opptatt av kurs eller møter. Vi har også grupperom og leseplasser.

Fagressurser

Databaser, veiledninger, kursinformasjon, anbefalt litteratur: