English version of this page

Realfagsbiblioteket. Informatikk

Foto: © UiO/Francesco Saggio

Åpningstider

  • Mandag-torsdag
    08:30-19:00
  • Fredag
    08:30-17:00

Adgangskort til OJD etter 18:00

Biblioteket betjener

Kontakt oss

Telefon:
+47-22852546

E-post: 
informatikkbiblioteket
@ub.uio.no

Mer kontaktinformasjon

Fagressurser

Databaser, veiledninger, kursinformasjon, anbefalt litteratur:

Arbeidsplasser

Vi har et grupperom og arbeidsplasser, noen med Linux- eller Windowsmaskiner.

Et møte-/kursrom kan reserveres av alle og brukes som lesesal når det ikke er opptatt.

Ansatte

Viola Kuldvere (hovedbibliotekar)
Knut Hegna (fagansvarlig)
Mariann Lund (bibliotekar)
Mari Lundevall (bibliotekar)

Studentvakter:
Thomas Gramstad
Lena Marie Halvorsen
Katrine Haram Olsen