English version of this page

Realfagsbiblioteket. Naturhistorisk museum

Foto: Gro Synnøve Lindgaard

Opningstider

I samband med at Geologisk museum vart stengt for publikum 1. juni 2015, vart det òg stengt på biblioteket. Tilsette og studentar har tilgang med nøkkelkort, medan andre må henvenda seg i butikken om dei ønskjer å låna og levera bøker. Bøker som er lånt hos oss kan òg leverast på andre avdelingar ved Universitetsbiblioteket.

Kontakt oss

Telefon:
+47-22851631
+47-22851605

E-post:
nhm-bibliotek@ub.uio.no

Mer kontaktinformasjon

Relevante fagressursar

Samlingar og leseplassar

Biblioteket inneheld samlingar innan botanikk, zoologi, geologi og paleontologi.

Biblioteket har 16 leseplassar og trådlaust nett.

Tilsette