print logo
English version of this page

Realfagsbiblioteket. Naturhistorisk museum

Velkommen til Naturhistorisk museums bibliotek som ligg i 1. etasje i Geologisk museum.

På biblioteket finst bøker og tidsskrift innan botanikk, geologi, paleontologi og zoologi for forskarar, studentar og museumsgjestar.

Opningstider

  • Tysdag-søndag 11:00-16:00
  • Måndag er bygningen stengt for publikum

Me har same opningstider som muséet.

Stengte dager i mai

Sommeråpningstider

Samlingar

Biblioteket inneheld samlingar innan botanikk, zoologi, geologi og paleontologi.

Leseplassar

Biblioteket har 16 leseplassar. Ved ein av plassane er det stasjonær PC for oppkopling til universitetet sitt datanett. Biblioteket har trådlaust nett.

Utskrift, kopiering og skanning

Tilsette og studentar kan ta utskrifter, skanna og kopiera dokument.