Universitetsbibliotekets personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Universitetsbiblioteket i Oslo samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

DUO Vitenarkiv

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan UiO samler inn og bruker personopplysninger i DUO vitenarkiv. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd) knyttet til at du arkiverer dokumenter i DUO vitenarkiv eller besøker DUO.

Om DUO vitenarkiv

DUO vitenarkiv er åpent tilgjengelig på internett. DUO omfatter i dag student- og masteroppgaver, samt vitenskapelige publikasjoner som doktoravhandlinger og artikler. DUO er basert på open source-plattformen Dspace.

Formålet med behandlingen

I DUO lagres student- og masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og vitenskapelige publiseringer fra UiO. I den forbindelse mottar DUO vitenarkiv persondata fra Felles Studentsystem (FS) og det nasjonale forskningsinformasjonssystemet CRIStin.

For student- og masteroppgaver levert via StudentWeb lagres følgende persondata:

 • Fornavn  
 • Etternavn
 • Studentnummer
 • UiO-brukernavn
 • Adresse
 • Epost
 • Telefonnummer

Disse lagres for entydig identifisering av studenter i forbindelse med:

 • Innlevering av oppgave via StudentWeb/FS
 • Framtidig deponering av oppgaver til Riksarkivet
 • For å kunne kontakte studenten i forbindelse med endringer i DUO i ettertid
 • Søk i DUO. Kun forfatternavn gjøres synlig for allmennheten i forbindelse med søk.

For vitenskapelige arbeider levert via CRIStin lagres følgende persondata:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • ID-nummer på forfatter (generert av CRIStin)
 • Tilhørighet (institusjon + enhet)

Disse lagres for entydig identifisering av ansatte i forbindelse med:

 • Innlevering via CRIStin
 • For å kunne kontakte forfatter i forbindelse med endringer i DUO i ettertid
 • Søk i DUO. Kun forfatternavn gjøres synlig for allmennheten i forbindelse med søk.

For arbeider registrert manuelt i DUO:

 • Kun navn registreres.

Besøksstatistikk

Ulike handlinger (søk, valg av fasett, søkefunksjon etc.) aggregeres og registreres med tanke på statistikk, men på en slik måte at ingen data kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Utveksling med tredjepart

DUO høstes av tredjeparts systemer som for eksempel Google og UBs søketjeneste Oria. Av persondata deles kun forfatternavn.

Sikkerhetstiltak

Pålogging og autentisering

Kun systemadministratorer trenger innlogging i DUO. Administratorer autentiseres enten via LDAP eller lokale brukere.

Hvordan sikrer vi opplysningene

All datatrafikk inn og ut av DUO benytter kryptering over HTTPS. Brukerinformasjon for administratorer lagres i lukket database internt i applikasjonen.

Oria

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan UiO samler inn og bruker personopplysninger i Oria. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd) når du benytter søketjenesten Oria.

Personverneklæring for oria.no 

BrowZine

Universitetsbiblioteket gjør BrowZine tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiO. Bruk av BrowZine er frivillig. Universitetsbiblioteket samler ikke inn personopplysninger om deg ved bruk av denne tjenesten. Informasjonen du oppgir til BrowZine blir lagret på servere i USA. Vi gjør deg oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du personvernerklæringen til BrowZine.

Perma.cc

Universitetsbiblioteket gjør Perma.cc tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiO. Bruk av Perma.cc er frivillig. Universitetsbiblioteket samler ikke inn personopplysninger om deg ved bruk av denne tjenesten. Vi gjør deg oppmerksom på at ved å bruke tjenesten godkjenner du personvernerklæringen til Perma cc. Vær oppmerksom på at når du lagrer lenker på vår organisasjonskonto, kan alle som er en del av samme organisasjon, se hvem som lagrer hvilke lenker.

Dine rettigheter

Dine rettigheter når det gjelder innsyn, retting, sletting samt kontaktpunkter for dette, er beskrevet i UiOs personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig

Ved UiO er det i henhold til bestemmelsen i personopplysningsloven § 2 nr. 4 universitetsdirektøren som har det overordnede ansvaret for alle behandlinger av personopplysninger (se personvernerklæring for Universitetet i Oslo).

Endringer i personvernerklæringen

Universitetsbiblioteket i Oslo forbeholder seg retten til når som helst å endre personvernerklæringen. En slik endring vil gjelde fra det tidspunktet en oppdatert personvernerklæring publiseres på dette nettstedet.

Publisert 12. nov. 2015 10:17 - Sist endret 8. nov. 2017 15:53