Personvernerklæring for UBs nyhetsbrev

UiO og UB er opptatt av personvern og av å følge gjeldende personvernregler for nyhetsbrev. Vi har oppdatert rutinene våre slik at de følger de nye personvernreglene.

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo sender ut tre nyhetsbrev; fra HumSam-biblioteket, Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket. Se informasjon under for hvordan du melder deg av det enkelte nyhetsbrev, og hvordan du kommer i kontakt med de ansvarlige for hvert nyhetsbrev.

Samtykke og avmelding

Du mottar nyhetsbrev fra oss fordi du har samtykket i å motta dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Da sletter vi e-postadressen din. 

Personopplysninger som behandles i tjenesten

Personopplysninger som behandles er din e-postadresse.

Dine personopplysninger blir, i tillegg til av oss, behandlet av Mailchimp eller Sympa. De leverer den tekniske løsningen for nyhetsbrevene våre.

Dine personopplysninger blir lagret helt til du trekker ditt samtykke.

Hvordan ta kontakt med oss

HumSam-biblioteket

Du kan kontakte oss på humsam-kommunikasjon@ub.uio.no 

Hvis du ikke vil fortsette å ta i mot nyhetsbrevet vårt oppfordrer vi deg til å melde deg av her.

Mer om Mailchimp

HumSam-bibliotek samarbeider med den amerikanske leverandøren Mailchimp (The Rocket Science Group) om utsendelse av nyhetsbrev, og det er dette selskapet som lagrer din epostadresse. Mailchimp er et amerikansk selskap, og er en av de største leverandørene av nyhetsbrev i verden. Dine personopplysninger blir derfor overtført til USA.

Mailchimp har et godt renommé og det er ikke rapportert om alvorlige sikkerhetsbrudd ved bruk av Mailchimp.

Mailchimp har også undertegnet en databehandleravtale med Universitetet i Oslo når det gjelder behandling av persondata. Mailchimp behandler kun e-post-adresser til de som abonnerer på vårt nyhetsbrev, og formålet med behandlingen er å kunne sende deg nyhetsbrevet. 

Medisinsk bibliotek

Du kan kontakte oss på umed-kommunikasjon@ub.uio.no

Hvis du ikke vil fortsette å ta i mot nyhetsbrevet vårt oppfordrer vi deg til å melde deg av her.

Mer om Mailchimp

Medisinsk bibliotek samarbeider med den amerikanske leverandøren Mailchimp (The Rocket Science Group) om utsendelse av nyhetsbrev, og det er dette selskapet som lagrer din epostadresse. Mailchimp er et amerikansk selskap, og er en av de største leverandørene av nyhetsbrev i verden. Dine personopplysninger blir derfor overtført til USA.

Mailchimp har et godt renommé og det er ikke rapportert om alvorlige sikkerhetsbrudd ved bruk av Mailchimp.

Mailchimp har også undertegnet en databehandleravtale med Universitetet i Oslo når det gjelder behandling av persondata. Mailchimp behandler kun e-post-adresser til de som abonnerer på vårt nyhetsbrev, og formålet med behandlingen er å kunne sende deg nyhetsbrevet. 

Realfagsbibliotek

Du kan kontakte oss på ureal-kommunikasjon@ub.uio.no

Hvis du ikke vil fortsette å ta i mot nyhetsbrevet vårt oppfordrer vi deg til å melde deg av her.

Mer om Sympa

E-postlistesystemet som Realfagsbiblioteket bruker heter Sympa (Systeme de Multi-Postage Automatique). Sympa er basert på åpen kildekode og fritt tilgjengelig (under GNU GPL-lisens) og støttes bl.a. av CRU (Comité Réseaux des Universités / Universities Networking Committee). 

Informasjon om Sympa vil oppdateres i løpet av høsten 2018, når erklæringen om tjenesten er klar. 

Personvernsider og personvernombud på UiO

Vi har et personvern på UIO som du kan komme i kontakt ved å sende epost til personvernombudet@uio.no.

Vi har også egne nettsider om personvern på Universitetet i Oslo.

Klage til Datatilsynet

Du har også anledning til å fremme en klage til Datatilsynet om du mener at personvernet ditt er krenket.

Gjenbruk av informasjon

Vi skal ikke gjenbruke e-postadressen din til andre e-postlister.

Om dette skulle bli aktuelt kommer vi til å ta kontakt for å be om nytt samtykke til å føre opp din epostadresse på en annen liste.

Publisert 27. juni 2018 15:02 - Sist endret 27. juni 2018 15:02