Prosjekter ved UB

Ombyggingsprosjekt i Georg Sverdrups hus

I 2015 søkte vi om midler for ombygging av 1. etasje og underetasjen i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, i forbindelse med Læringsmiljøåret 2016. 1. juni 2016 starter vi første etappe, med ombygging av 1. etasje. Dette vil gi et løft for læringsmiljøet i GSH! 

Library-UX: Tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse i biblioteket

Prosjektet har som hensikt å gi noen svar på hvordan man skal drive tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse (UX) i biblioteket.

Mapping mot norsk WebDewey

Dette toårige prosjektet startet opp i 2015 med støtte fra Nasjonalbiblioteket (NB). Formålet er å mappe vokabularene Humord og Realfagstermer mot Norsk WebDewey. Mappingen skal utføres som en datastøttet intellektuell aktivitet, med bruk av et mappingverktøy som utvikles som en del av prosjektet.

Visual Navigation Project

Vårt mål med dette prosjektet er å forbedre både søk og utvide opplevelsen av tilgjengelig digital kunnskap, ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi, lenkede data, API og navigering ved hjelp av norsk fagterminologi.

Scriptoteket

Scriptoteket startet våren 2013 som en uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interessert i å gjøre bibliotekshverdagen på UB litt triveligere ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etterhvert har ulike utviklingsprosjekter falt naturlig inn under Scriptotek-paraplyen.

Brukerdrevet innovasjon

UB jobber med utvikling av mobile tjenester og applikasjoner i samarbeid med informatikkstudenter.

Registreringsprosjektet

Prosjektet har som mål å få registrert alle de eldste bøkene i magasinet til Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek.

Åpne bibliotek?

De siste tiårene har det skjedd store endringer i bibliotekene som kan forstås som å gå i retning av ulike former for «åpenhet». Med støtte fra Nasjonalbiblioteket, tar dette forskningsprosjektet åpenhet som utgangspunkt for å studere forholdet mellom ideal og praksis i skandinaviske universitets- og nasjonalbibliotek.

Kunstig intelligens i biblioteket

Prosjektet har som hensikt å gi noen svar på hvordan man kan bruke kunstig intelligens (Artifical Intelligence) i biblioteket.

Fagbibliotek og systematiske oversikter

Prosjektet har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag når det kommer til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte.