Fagbibliotek og systematiske oversikter

Prosjektet har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag når det kommer til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte.

Mål for prosjektet

 

Prosjektet har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag når det kommer til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte.

 Delmål

  • Utarbeide en referanseintervjumal for litteratursøk til systematiske litteraturoversikter
  • Undersøke og anbefale programvare som støtter arbeid med systematiske litteraturoversikter
  • Øke kunnskap og kompetansen gjennom praktisk arbeid med litteraturoversikter
  • Utvikling av nye tjenester for forskningsstøtte
  • Hente inn erfaringer fra andre ledende bibliotek med etablerte tjenester omkring kunnskapsoppsummeringer

 

Prosjektet er støtte av NB med prosjekt- og utviklingsmidler.

Hele søknaden til NB ligger her (pdf).

Publisert 23. juni 2017 10:44 - Sist endret 23. jan. 2018 09:18