Serviceerklæring

Serviceerklæringen viser deg hva UB forplikter å gjøre og hva vi forventer fra deg.

Bibliotekets hovedoppgave er å støtte universitetets formål innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi er et offentlig bibliotek og åpent for alle. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, men vi er også en ressurs for brukere utenfor universitetet.

Universitetsbiblioteket deltar i forpliktende samarbeid med andre norske og utenlandske bibliotek for å sikre våre primærbrukere tilgang til materiale som ikke finnes i egne samlinger.


Vi tilbyr deg

  • informasjonstjenester og samlinger av høy kvalitet
  • enkel og effektiv tilgang til elektroniske ressurser
  • veiledning i bruk av biblioteket og hjelp til søking i våre faglige ressurser
  • et godt og inspirerende studie- og forskningsmiljø

Vi forventer av deg

  • at du følger lånereglene
  • at du setter deg inn i bibliotekets informasjon til brukerne
  • at du selv prøver å søke etter bøker og tidsskrifter og finne frem til det som står i åpne hyller.                                                 

Universitetsbibliotekets brukerpolitikk vedtatt av Bibliotekdirektøren 02.11.2010

 

Publisert 20. des. 2012 10:29 - Sist endret 18. aug. 2016 08:04