English version of this page

Strategi ved UB

De overordnede strategier som angir retning for bibliotekets virksomhet er samlet i en plan for perioden frem til 2020.

Universitetsbibliotekets strategi for 2010-2020 (pdf)

UB strategi 2020 tar utgangspunkt i følgende utviklingstrekk:

  • Fra fysisk til digitalt bibliotek
  • Fra samlingsorientert til brukerorientert bibliotek
  • Fra fakultetsspesifikt til tverrfaglig bibliotek
  • Fra frittstående til forsknings- og studieintegrert bibliotek
  • Fra lokale til nasjonale løsninger og større grad av internasjonalisering
  • Fra desentraliserte bibliotek til å fremstå som ett universitetsbibliotek med brukertilpassede tjenester

Et universitetsbibliotek for fremtiden (pfd)

UBs overordnete strategi ble utarbeidet i 2010 og løper frem mot 2020. Mye skjer på fem år. Brosjyren "Et universitetsbibliotek for fremtiden" (2015)  knytter strategien til trender og utviklingstrekk om åpenhet, vekst, globalisering og teknologi. Til hver av disse trendene presenteres viktige mål i vår strategi.

Årsplaner

Gjennom årsplaner skal strategiene settes ut i livet.

Årsrapport

Årsrapporten vedtas i biblioteksstyret i vårsemesteret etter året det rapporteres for.

Samlingspolitikk

Samlingspolitkken er vedtatt av bibliotekdirektøren 5. mars 2013.

Publisert 9. mars 2011 09:35 - Sist endret 23. mars 2017 13:47