English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

På grunn av stor pågang i antall søknader, er årets midler for publiseringsfondet brukt opp. Vi har derfor ikke mulighet til å godkjenne nye søknader i 2016.

Søknader som allerede er godkjent, vil ikke bli berørt av dette.

UB vil jobbe hardt for å skaffe flere midler til publiseringsfondet 2017, slik at vi kan sikre at flere OA-artikler og -bøker får publiseringsstøtte ved UiO.

Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no hvis du har spørsmål.

Publisert 22. des. 2014 13:01 - Sist endret 3. nov. 2016 13:59