English version of this page

Publiseringsfond for UiOs forskere

På grunn av stor pågang i antall søknader og utbetalinger fra UiOs publiseringsfond i 2015 og 2016, vil fondet være stengt for søknader første halvår av 2017.

Fondet gikk med underskudd i 2016, midler for 2017 må derfor brukes til å dekke opp dette underskuddet. UB skal ta en ny vurdering august 2017, og vil avgjøre om det er nok midler til å åpne opp for nye søknader.

Søknader som allerede er godkjent, vil ikke bli berørt av dette. Det er ikke mulig å sette søknad på venteliste i påvente av at publiseringsfondet skal åpne opp for søknader. Artikler som allerede er betalt og publisert, blir ikke  refundert.

UB vil jobbe for å øke budsjettrammene til publiseringsfondet for 2018, slik at vi kan sikre at flere OA-artikler og -bøker får publiseringsstøtte ved UiO.

UB beklager situasjonen som har oppstått. Publiseringsfondet er dessverre ikke stort nok til å betale publiseringsavgiften for alle UiOs forskere som ønsker å publisere Open Access.

Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no hvis du har spørsmål.

Publisert 22. des. 2014 13:01 - Sist endret 18. jan. 2017 09:39