Ofte stilte spørsmål om DUO


Hvorfor finner jeg ikke oppgaven min i DUO når jeg søker på den?

Det tar 98 dager etter innleveringsfristen i StudentWeb til oppgaven blir tilgjengelig i DUO. Om du leverte oppgaven 2. mai og innleveringsfristen var 15. mai, er det 15. mai som gjelder. Dersom du velger å klage, vil det kunne ta lenger tid enn 98 dager fra innlevering til klagesaken er ferdigbehandlet og bestått oppgave kan bli gjort tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Se også /skrive-publisere/masteroppgaver/innlevering/innlevert-oppgave.html

Jeg har blitt kontaktet av et forlag som ønsker å publisere avhandlingen min. 

Enkelte utenlandske forlag "jakter" på avhandlinger og masteroppgaver som de tilbyr seg å utgi. Vi har ikke hørt at det er noen fallgruver mht. til å publisere hos disse, men les avtalen nøye, og ikke gi fra deg noen rettigheter til dokumentet ditt. Publisering hos disse forlagene gir antagelig ingen akademisk kreditt.  

I forhold til DUO kan du gjøre hva du vil med avhandlingen/masteroppgaven din, DUO har ingen rettigheter til dokumentene i basen. Har du opptrykk av artikler i avhandlingen, må du selv kontakte forlagene vedr. gjengivelse av artiklene. Artikler i DUO er gjengitt med tillatelse fra forlagene som DUO har fått for sitt bruk.

Eksempler på forlag: LAP Lambert Academic Publishing og VDM. Se artikkel i Wikipedia.

I have been contacted by a publisher who wants to publish my thesis.

Some foreign publishers are "chasing" after dissertations and theses that they offer to publish. We have not heard that there are any pitfalls to publish in these publishing firms, but read the contract carefully and don't give away any copyrights to the document. Probably no academic credit is given you if you publish your thesis in one of these publishing firms.

Concerning DUO, you can do whatever you want with your thesis, DUO has no rights to the documents in the database. Do you have reprints of articles in the thesis, you must contact publishers and ask for permission to reprint them. Articles you find in DUO is reprinted with permission from publishers which DUO has been in contact with.

Examples of publishers: LAP Lambert Academic Publishing and VDM. See article in Wikipedia

Jeg har levert inn oppgaven min, men nå ønsker jeg å gjøre endringer

Hva er mulig å endre etter innlevering

Du kan endre opplysninger og levere nye filer fram til innleveringsfristen.

Hva er mulig å endre etter fristen for levering

Tilgjengelighet:

Du kan endre valget om at oppgaven skal være tilgjengelig for alle, ikke elektronisk tilgjengelig osv., men først når oppgaven er blitt søkbar i DUO. Det blir den 98 dager etter innleveringsfristen din. Når du har funnet oppgaven din i DUO vitenarkiv kan du sende en epost til duo-hjelp@ub.uio.no.

Skrivefeil i tittel eller sammendrag

V kan rette skrivefeil i tittel og sammendrag, men først når oppgaven er blitt søkbar i DUO. Det blir den 98 dager etter innleveringsfristen din. Når du har funnet oppgaven din i DUO vitenarkiv kan du sende en epost til duo-hjelp@ub.uio.no.

Skrivefeil i selve oppgaven

Versjonen i DUO vitenarkiv skal være lik den sensurerte versjonen, dette betyr at vi ikke kan bytte ut filen som du leverte inn. Om du har skrivefeil eller andre feil i oppgaven, kan vi legge til en errataliste hvor det opplyses om feil og hva det egentlig skal stå. En kort errataliste kan legges til i sammendragsfeltet, en lengre errataliste kan legges til som ekstra fil. En slik liste kan først legges til når oppgaven er blitt søkbar i DUO. Det blir den 98 dager etter innleveringsfristen din. Når du har funnet oppgaven din i DUO vitenarkiv kan du sende en epost til duo-hjelp@ub.uio.no.

Oppgaven min fins ikke elektronisk i DUO. Er det mulig å levere oppgaven i ettertid, selvom det er noen år siden jeg ble ferdig?

Både masteroppgaver og doktoravhandlinger kan leveres i ettertid. Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no for hjelp og informasjon.

Jeg får følgende melding i StudentWeb når jeg skal levere oppgaven min: "Du må være logget inn med brukernavn og passord for å kunne levere oppgave." Jeg er allerede logget inn på StudentWeb.

Du må logge inn med UiO-brukernavn og passord. Det holder ikke med fødselsnummer og pin-kode. Alle UiO-studenter har fått tildelt brukernavn og passord som de bruker på UiO-nettet. Har du glemt brukernavnet eller passordet ditt?

Publisert 1. aug. 2013 07:54 - Sist endret 18. jan. 2017 09:39