print logo

Ofte stilte spørsmål om DUO


Hvordan konverterer jeg oppgaven min fra word til PDF?

UiOs Programkiosk (kiosk.uio.no for Windows-brukere, win.uio.no for Mac-brukere) kan du som student eller ansatt logge inn og bruke Adobe Acrobat for konvertering til PDF. En forutsetning er at du har et UiO brukernavn og passord. Les veiledningen som USIT har laget.

Hvis du følger veiledningen over og det fortsatt ikke fungerer, kan problemet være at du bruker fonter eller tegn som Acrobat ikke kjenner. Løsningen er å bruke et annet konverteringsprogram, f.eks. CutePDF. Les informasjonen fra USIT om CutePDF, lenke på høyresiden i denne siden.

Klausulering. Jeg forsøker å lese en studentoppgave i DUO, men får beskjed om at den er klausulert. Kan jeg likevel få lest oppgaven?

Mer om klausulering og andre typer restriksjoner for dokumenter i DUO, og hvordan få tilgang til disse.
 

Restricted access. I’m trying to read a student paper in DUO, but get the message "restricted access". May I still be able to read it?

More about restricted access for documents in DUO, and how to gain access.

Jeg har blitt kontaktet av et forlag som ønsker å publisere avhandlingen min. Lar det seg gjøre? 

Enkelte utenlandske forlag "jakter" på avhandlinger og masteroppgaver som de tilbyr seg å utgi. Vi har ikke hørt at det er noen fallgruver mht. til å publisere hos disse, men les avtalen nøye, og ikke gi fra deg noen rettigheter til dokumentet ditt. Publisering hos disse forlagene gir antagelig ingen akademisk kreditt.  

I forhold til DUO kan du gjøre hva du vil med avhandlingen/masteroppgaven din, DUO har ingen rettigheter til dokumentene i basen. Har du opptrykk av artikler i avhandlingen, må du selv kontakte forlagene vedr. gjengivelse av artiklene. Artikler i DUO er gjengitt med tillatelse fra forlagene som DUO har fått for sitt bruk.

Eksempler på forlag: LAP Lambert Academic Publishing og VDM. Se artikkel i Wikipedia og nettdiskusjon på The Chronicle of Higher Education 

I have been contacted by a publisher who wants to publish my thesis. Is it possible?

Some foreign publishers are "chasing" after dissertations and theses that they offer to publish. We have not heard that there are any pitfalls to publish in these publishing firms, but read the contract carefully and don't give away any copyrights to the document. Probably no academic credit is given you if you publish your thesis in one of these publishing firms.

Concerning DUO, you can do whatever you want with your thesis, DUO has no rights to the documents in the database. Do you have reprints of articles in the thesis, you must contact publishers and ask for permission to reprint them. Articles you find in DUO is reprinted with permission from publishers which DUO has been in contact with.

Examples of publishers: LAP Lambert Academic Publishing and VDM. See article in Wikipedia and a discussion on The Chronicle of Higher Education The Chronicle of Higher Education 

Hvorfor finner jeg ikke oppgaven min i DUO når jeg søker på den?

Når du har levert oppgaven din i DUO, blir den ikke automatisk søkbar. Oppgaven må først publiseres av DUO-ansvarlig (administrator) ved instituttet ditt. Publiseringen skjer først når oppgaven er sensurert, bestått og klagefristen er utløpt.

Har du akkurat levert oppgaven, kan det derfor ta litt tid før du kan søke etter den i DUO.

Hvis det har gått lang tid siden oppgaven din ble godkjent og den fortsatt ikke er søkbar i DUO, må du kontakte studiekonsulenten ved instituttet ditt og etterlyse oppgaven din.

Når jeg laster opp oppgavefilen min i DUO, og klikker på "Legg til denne fila", kommer det frem en side med masse HTML-koder. Hva er galt?

Forsøk med en annen nettleser. Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no hvis bytte av nettleser ikke fungerer.

Laste opp fil. Jeg prøver å laste masteroppgaven min opp på DUO, men får feilmeldingen "Se feilmelding under (OBS! Fil(er) må lastes opp på nytt)" når jeg prøver å legge til filene.

Feilmeldingen du får, indikerer at et eller flere obligatorisk felt ikke utfylt. Utfor dette feltet skal det stå med rød skrift: Obligatorisk felt.

Hvis du mener alle felt er riktig utfylt, og du likevel får feilmedlinger, kan det være lurt å logge ut, restarte maskinen og logge inn på nytt.

Jeg har levert inn sammendrag av oppgaven min, men nå vil jeg gjøre endringer i teksten. Hvordan får jeg endret sammendraget?

Hvis oppgaven din ikke er publisert ennå, kan du fortsatt logge deg inn i DUO og gjøre endringer. Husk å lagre.

Jeg har allerede levert oppgaven min elektronisk (fulltekst) i DUO, men nå ønsker jeg å levere oppgaven på nytt. Lar det seg gjøre?

Ta kontakt med studiekonsulenten ved instituttet ditt, det er de som avgjør om du kan levere oppgaven på nytt. Oppgaven levert i DUO skal være identisk med den trykte oppgaven levert til instituttet (eksamensbesvarelsen).

Kvittering. Jeg har levert oppgaven min i DUO, men mangler kvittering

Hvis du ikke fikk skrevet ut kvitteringen da du leverte i DUO, kan du få den opp på nytt ved å logge inn en gang til. Når du har logget deg inn, er det et valg på menyen som heter "Skriv ut kvittering". Velg denne og du kan skrive ut kvitteringen.

Hvor finner jeg en veiledning for oppgaveskriving med LaTeX?

Det finnes en kort oversikt med en del nyttige linker.

I veiledningen står det at man skal levere latex-originalfilen. Dette er vanskelig når det kommer til figurer (ong, pdf og jpg), bibtex osv. Kan jeg da zippe hele mappen?

Skriver du i Latex, kan du levere zippet fil til DUO. PDF-fil må leveres i tillegg.

Oppgaven min fins ikke elektronisk i DUO. Er det mulig å levere oppgaven i ettertid, selvom det er noen år siden jeg ble ferdig?

Det kan du, kontakt duo-hjelp@ub.uio.no for informasjon.

Jeg skal levere inn oppgaven min, men har ikke brukernavn og passord. Hvordan får jeg det?

Brukernavn og passord. Alle UiO-studenter har fått tildelt brukernavn og passord som de bruker på UiO-nettet. Dette bruker du også når du skal logge deg på DUO.
Har du glemt brukernavnet eller passordet ditt, eller kanskje du ikke har passord og brukernavn?

Hvorfor må jeg fjerne bildene fra masteroppgaven min i kunsthistorie når jeg skal registrere den i DUO? Er det oppgavsrettigheter til bildene som skal beskyttes? Hvis så, er det mulig å fortsatt ha med egne bilder?

Det er pga. opphavsretten at bilder/illustrasjoner fjernes fra masteroppgaver i kunsthistorie som publiseres i DUO. Avtalen som du må godkjenne før publisering i DUO, sier bl.a. "Om dokumentet eller deler av dokumentet inneholder fotografier, tegninger eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, garanterer forfatteren at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tredjemann på forhånd."

Du kan publisere egne bilder i masteroppgaven, men det kommer an på hva som er avbildet. Åndsverkloven tolkes strengt i forhold til materiale som publiseres på Internett, grunnen til dette er blant annet potensialet for misbruk. Hvis et kunstverk er blitt fotografert av deg, kan du ikke legge dette ut i oppgaven hvis opphavsmannen fremdeles har opphavsretten til kunstverket. Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår, se åndsverkslovens § 40. Har det gått lenger tid enn dette er kunstverket falt i det fri, og du kan ha det med i oppgaven som legges på Internett.

Vi mener også at dette ikke er en grei løsning for oppgavene på kunsthistorie, men opphavsrettsreglene kan vi ikke gjøre noe med.

En løsning er at du kan spørre opphavsmennene om å få lov til å ha med bildene i den publiserte oppgaven, der dette lar seg gjøre.