print logo

Forklaring på feltene i innleveringsmodulen

Brukernavn og passord: Alle studenter ved UiO har fått tildelt brukernavn og passord, dette bruker du også når du skal logge deg på DUO.
Har du glemt brukernavn og passord? - se informasjonsside for videre fremgangsmåte.

Når du er pålogget DUO, får du to valg:

1. Registrer ny oppgave
2. Registrer deg som medforfatter på oppgave som allerede er registrert

1. Registrer ny oppgave

Alle felt som er obligatoriske, er markert med stjerne *. Forklaring til feltene:

Ønsket navneform

Hvis du bruker annen navneform enn du får tildelt ved pålogging i DUO, f.eks. at du ikke bruker begge fornavn eller begge etternavn. Navneformen skal være den samme som du har angitt som forfatternavn på oppgavens tittelblad. Feltet er ikke obligatorisk.

Fødselsår*

Brukes for å skille forfattere som har identiske navn. Registreres med fire tegn, f.eks. 1980. Feltet er obligatorisk.

Oppgavetype*

Velg riktig oppgavetype i forhold til oppgaven du skriver. Feltet er obligatorisk

Tittel*

Skriv inn tittelen på oppgaven din. Feltet er obligatorisk.

Undertittel

Skriv inn en eventuell undertittel i dette feltet. Feltet er ikke obligatorisk.

Språk*

Velg språket som oppgaven er skrevet på. Hvis du ikke finner riktig språk i rullgardinmenyen, klikker du på "Flere valg" for å kunne velge mellom flere språk. Feltet er obligatorisk.

Enhet*

Først velger du fakultetet du tilhører. Deretter skal du velge institutt, og til slutt fag. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter har fag. Medisin-studenter og studenter ved jus og odontologi leverer til fakultetet, og ikke til institutt. Feltet er obligatorisk.

Veiledere

Skriv navn på veilederne du har hatt. Feltet er ikke obligatorisk.

Årstall og måned*

Året og måned som du var ferdig med oppgaven din. Feltene er obligatoriske

Norsk sammendrag / Engelsk sammendrag

Sammendraget av oppgaven skal inn i dette feltet. Noen institutter krever sammendrag både på engelsk og norsk. Ved registrering av sammendrag som inneholder matematiske formler eller tilsvarende, må den matematiske formelen limes inn som html-kode. Kontakt duo-hjelp@ub.uio.no for hjelp. Feltet er ikke obligatorisk.

Last opp fil

Bruke browse-funksjonen (bla gjennom...) til å finne fulltekstfilen. Nytt vindu åpner seg der du kan lete deg frem til riktig fil. Dobbeltklikk på filen, eller markér filen med ett museklikk, deretter klikk på open. På innleveringssiden klikker du på Legg til denne fila for å laste den opp i DUO. Det går fint an å laste opp flere filer, bare gjenta prosessen flere ganger. Oppgaven skal leveres i originalformatet, f.eks. Word eller LaTeX. Alle oppgaver skal også leveres i PDF-format.  (se informasjon om PDF og konvertering til PDF hos USIT). I tillegg kan oppgaven leveres og publiseres i andre formater, f.eks. HTML. Du mottar ikke kvittering før du har lastet opp fil.

Publisering/Klausulering

Les igjennom avtalen om publisering i DUO, deretter velger du om oppgaven skal gjøres elektronisk tilgjengelig eller ikke, evt. at du har søkt klausulering.

Lagre til slutt

Skriv ut kvitteringen som du får på skjermen, denne skal leveres instituttet ditt. Du har mulighet til å logge deg på DUO senere for å skrive ut kvitteringen på nytt, redigere opplysninger, laste opp flere filer.

Eksempel på ferdig utfylt skjema.


2. Registrer deg som medforfatter på oppgave som allerede er registrert

Studenter som skriver oppgave sammen skal bare registrere oppgaven en gang og levere ett eksemplar av fulltekstfilen. Student nr. 1 logger seg på DUO, registrerer oppgaven som beskrevet over, og leverer fulltekstfilen.

Student nr. 2 (medforfatter) logger seg på DUO og velger i hovedmenyen "Registrer deg som medforfatter på oppgave som allerede er registrert". Deretter velger medforfatter riktig enhet (fakultet og institutt), og får opp liste over innleverte oppgaver ved dette instituttet. Klikk på Legg til som medforfatter når du har funnet oppgaven din. Dette valget kan ikke angres. Du kommer rett til kvitteringssiden, denne siden skriver du ut, signerer og leverer instituttet ditt.

Hvis du ønsker å endre på registrerte opplysninger om oppgaven, levere flere filer, skrive ut kvitteringen på nytt, kan du gjøre dette ved å gå tilbake til hovedmenyen, eller logge deg på DUO på nytt.

Publisert 24. nov. 2010 11:28 - Sist endret 13. mai. 2013 09:54