English version of this page

Egenarkivering til DUO vitenarkiv

Egenarkivering betyr at forlag/tidsskrift gir deg tillatelse til å legge ut en kopi av din publikasjon i et åpent, institusjonelt arkiv slik som som DUO eller fagarkiv som PubMed, arxiv o.l. Slik sørger man for at forskningen din er åpent tilgjengelig for alle, og ikke ligger stengt bak en betalingsmur.

Egenarkivering til DUO gjøres via CRIStin.

Sentrale begreper

Slik egenarkiverer du, en kortversjon:

 • Ta vare på akseptert versjon av artikkelen din. Kontakt korresponderende forfatter om du ikke har den selv.
 • Etter publisering søker du frem artikkelen din i CRIStin.
 • Last opp den aksepterte versjonen i CRIStin, du må være pålogget.
 • DUO-gruppen på UB dobbeltsjekker om den kan tilgjengeliggjøres.
 • Er det embargo så registrerer DUO-gruppen det.
 • Hvis den publiserte versjonen kan tilgjengeliggjøres, tar DUO-gruppen kontakt med deg og ordner det.

Slik egenarkiverer du, en lang versjon:

Egenarkivere og dele førsteutkast:

I noen fagfelt er det vanlig å dele førsteutkast i fagarkiv som for eksempel arxiv eller RePEc. Noen forlag tillater dette, andre gjør det ikke. Dette kan du sjekke på tidsskriftets nettsider. Det kan også være registrert i databasen SHERPA/RoMEO.

Mange velger også å dele forskningen sin på sosiale plattformer som ResearchGate eller Academia.edu. Også for disse bør du sjekke tidsskriftets nettsider for å klarere om dette er lov.

Egenarkivere og dele sisteutkast:

Når artikkelen er antatt, lager og lagrer du et sisteutkast (postprint) av artikkelen på bakgrunn av vurderinger fra fagfeller (referees).

Etter UiOs Open Access-politikk skal denne versjonen lastes opp via CRIStin til DUO vitenarkiv. I CRIStin kan du vente til etter publisering med å laste opp, da vil ofte artikkelen allerede være registrert og du slipper å registrere informasjon om denne manuelt. Det er da raskt å laste opp filen. DUO-gruppen ved UB dobbeltsjekker opplastinger til DUO slik at kun tillatt versjon blir tilgjengelig der.

I noen fagfelt er det vanlig å dele sisteutkast i fagarkiv som for eksempel arxiv eller RePEc. Noen forlag tillater dette, andre gjør det ikke. Dette kan du sjekke på tidsskriftets nettsider. Det kan også være registrert i databasen SHERPA/RoMEO.

Mange velger også å dele forskningen sin på sosiale plattformer som ResearchGate eller Academia.edu. Også for disse bør du sjekke tidsskriftets nettsider for å klarere om dette er lov.

Dele publisert versjon:

Når artikkelen er ferdig publisert, får du som regel tilsendt en fil med tidsskriftets endelige formaterte versjon. Denne versjonen er det ikke alltid lov å egenarkivere i DUO, i fagarkiv eller dele på sosiale nettverk for forskning. Sjekk tidsskriftets nettsider, din publiseringsavtale eller i databasen SHERPA/RoMEO.

Er egenarkivering av publisert versjon tillatt i DUO søker du frem artikkelen i CRIStin og laster den opp. DUO-gruppen ved UB dobbeltsjekker opplastinger til DUO slik at kun tillatt versjon blir tilgjengelig der.

Sentrale begreper

 • Førsteutkast/preprint/innsendt versjon: vitenskapelig artikkel før den blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter fagfellevurderinger.
 • Sisteutkast/postprint/fagfellevurdert versjon/forfatters endelige manuskript/akseptert versjon: den siste forfatterversjonen av en vitenskapelig artikkel, med eventuelle kommentarer fra fagfeller innarbeidet, uten forlagets endelige layout.
 • Publisert versjon: endelig publisert versjon med forlagets layout.
 • Embargo: tidssperre som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et publiseringsarkiv. Embargo kan løpe fra seks til 36 måneder før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i DUO.
 • Institusjonelt arkiv: Et åpent elektronisk arkiv for å samle, bevare og formidle kopier av den akademiske produksjonen ved en institusjon.
 • Fagarkiv: Et åpent elektronisk arkiv organisert etter fagområde. For eksempel ArXiv, RePec, PubMed Central.
 • Sosiale forskernettverk: Nettsteder og delingsplattformer for forskning. For eksempel Researchgate og Academia.edu.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 24. sep. 2010 11:44 - Sist endret 27. okt. 2017 16:06