English version of this page

Forskningsfinansiører

For ansatte ved UiO er det hovedsaklig to forskningsfinansiører som stiller krav i forhold til Open Access. Både Norges forskningsråd og EU krever at publikasjoner som rapporterer forskningsresultater finansiert av dem skal publiseres i åpne kanaler.

Norges forskningsråd

Er ditt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd? I så fall gjelder følgende regelverk om åpen tilgang:

EU

Er ditt prosjekt finansiert av EU? I så fall gjelder følgende regelverk om åpen tilgang:

  • En maskinlesbar kopi av en publisert artikkel, eller siste fagfellevurderte manuskript skal arkiveres i et arkiv, for eksempel UiOs DUO. Artikkelen skal arkiveres så tidlig som mulig, og senest på publiseringstidspunktet.
  • En versjon av artikkelen skal gjøres åpent tilgjengelig:
    • enten gjennom publisering i et Open Access tidsskrift eller i et Hybrid tidsskrift. Artikkelen forventes å være åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering.
    • eller ved at artikkelen egenarkiveres i et åpent arkiv, f.eks. UiOs DUO tjeneste. Egenarkiverte artikler forventes å gjøres åpent tilgjengelig senest seks måneder etter publisering for STM publikasjoner og etter 12 måneder for SHH publikasjoner.
  • Bibliografiske data må være tilgjengelig for å tilrettelegge for at en publikasjon er søkbar og gjenfinnbar
  • EU Fact sheet om åpen tilgang i Horizon 2020 programmet og Horizon 2020 Multi-beneficiary General Model Grant Agreement
  • Se UiOs nettsider om EUs rammeprogram

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 27. okt. 2015 14:01 - Sist endret 21. apr. 2017 17:06