English version of this page

Krav om Open Access

For ansatte ved UiO er det hovedsaklig to forskningsfinansiører som stiller krav i forhold til Open Access. Både Norges forskningsråd og EU krever at publikasjoner som rapporterer forskningsresultater finansiert av dem skal publiseres i åpne kanaler. I tillegg har den norske regjeringen utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Regjeringen

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.

UiO

UiOs Open Access politikk samsvarer med Regjeringens retningslinjer: ansatte skal "gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig via det elektroniske vitenarkivet på UiOs nettsted." Den enkelte forsker på UiO har følgende ansvar: "Forskeren skal påse at en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert  til vitenarkiv."

UiO-ansatte leverer artiklene sine i Cristin, med overføring til DUO vitenarkiv.

Norges forskningsråd

Er ditt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd? I så fall gjelder følgende regelverk om åpen tilgang:

EU

Er ditt prosjekt finansiert av EU? I så fall gjelder følgende regelverk om åpen tilgang:

  • En maskinlesbar kopi av en publisert artikkel, eller siste fagfellevurderte manuskript skal arkiveres i et arkiv, for eksempel UiOs DUO. Artikkelen skal arkiveres så tidlig som mulig, og senest på publiseringstidspunktet.
  • En versjon av artikkelen skal gjøres åpent tilgjengelig:
    • enten gjennom publisering i et Open Access tidsskrift eller i et Hybrid tidsskrift. Artikkelen forventes å være åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering.
    • eller ved at artikkelen egenarkiveres i et åpent arkiv, f.eks. UiOs DUO tjeneste. Egenarkiverte artikler forventes å gjøres åpent tilgjengelig senest seks måneder etter publisering for STM publikasjoner og etter 12 måneder for SHH publikasjoner.
  • Bibliografiske data må være tilgjengelig for å tilrettelegge for at en publikasjon er søkbar og gjenfinnbar
  • EU Fact sheet om åpen tilgang i Horizon 2020 programmet og Horizon 2020 Multi-beneficiary General Model Grant Agreement
  • Se UiOs nettsider om EUs rammeprogram

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 27. okt. 2015 14:01 - Sist endret 23. jan. 2018 11:11