English version of this page

Publisere Open Access

Open Access publisering innebærer at du som forsker velger å publisere i åpne kvalitetssikrede bøker og tidsskrifter som er gratis tilgjengelige på internett. Utgifter ved publisering dekkes av deg eller organisasjonen som finansierer forskningen din, enten dette er Universitetet i Oslo eller EU.

Publisere Open Access artikkel

Huskeliste før publisering:

 1. Identifiser et tidsskrift som passer for deg:

 2. I DBHs kanalregister bør du også sjekke om tidsskriftet gir uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Tidsskriftene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Dersom ditt foretrukne tidsskrift krever en såkalt Article Processing Charge (APC) kan du søke om støtte til publisering fra UiOs publiseringsfond.
 4. Avslutt med å egenarkivere artikkelen din.

Publisere et Open Access kapittel

Skal du bidra med et kapittel i Open Access antologi? Da vil redaktøren ha forsikret seg om at forlag og utgivelse er seriøst. Dette er ting som bør være på plass:

 1. Listes forlaget i The Directory of Open Access Books (DOAB)? DOAB har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker.
 2. Sjekk forlaget i DBHs kanalregister for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

 4. Ved UiO kan du søke om støtte til kapittelpublisering fra UiOs publiseringsfond.

Publisere en Open Access bok

Open Access publisering av bøker er i dag ikke like vanlig som publisering av Open Access artikler. Mange forlag har nå etablert løsninger for Open Access publisering av bøker, og antall utgivelser øker.

Huskeliste før publisering:

 1. The Directory of Open Access Books (DOAB) har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker. I Norge arbeider Universitetsforlaget og Cappelen Akademisk med løsninger for Open Access publisering.
 2. Sjekk forlaget i DBHs kanalregister for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

 4. Det er ofte forbundet med store kostnader å publisere Open Access bøker. Ved UiO kan du søke om støtte til bokpublisering fra UiOs publiseringsfond.

Unngå svindel

I de seneste årene har vi sett flere tilfeller der såkalte rovforlag (predatory publishers) svindler forskere ved å kreve publiseringsavgift for artikler som publiseres uten fagfellevurdering. Vi har laget en oversikt over kjennetegn på rovtidsskrifter, samt forslag til hvordan den enkelte kan unngå å bli lurt.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

 

Publisert 15. okt. 2015 10:53 - Sist endret 21. apr. 2017 17:10