Referansegruppe for Akademisk skrivesenter

Eevi Beck, Professor ved Institutt for Pedagogikk, Fagområde for universitetspedagogikk

Susann Andora Biseth-Michelsen, medlem i Studentparlamentet med ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø 

Kjell Lars Berge, Professor ved Institutt for Lingvistikk og Nordiske studier og professor II ved SEFAK, NTNU 

Eystein Gullbekk, leder av undervisningsgruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo 

Lynn Nygaard, Advisor and writing consultant at PRIO

Toril Opsahl, Førsteamanuensis ved Multiling 

Tulpesh Patel, studieleder ved Fakultet for kunst, teknologi og design, HiOA

Kari Anne Rødnes, Førsteamanuensis ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og ProTed 

Henrik Svensen, Forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk 

 

 

Publisert 25. okt. 2016 15:40 - Sist endret 25. okt. 2017 09:13