Referansegruppe for Akademisk skrivesenter

Eevi Beck, Professor ved Institutt for Pedagogikk, Fagområde for universitetspedagogikk

Kjell Lars Berge, Professor ved Institutt for Lingvistikk og Nordiske studier og professor II ved SEFAK, NTNU 

Anne Golden, Professor og temaleder ved Senter for flerspråklighet, Multiling 

Eystein Gullbekk, leder av undervisningsgruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo 

Lynn Nygaard, Advisor and writing consultant at PRIO

Tulpesh Patel, studieleder ved Fakultet for kunst, teknologi og design, HiOA

Kari Anne Rødnes, Førsteamanuensis ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling og ProTed 

Ingvild Leren Stensrud, medlem av arbeidsutvalget i Studentparlamentet med ansvar for studie- og læringsmiljø 

Henrik Svensen, Forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk 

 

 

Publisert 25. okt. 2016 15:40 - Sist endret 5. apr. 2017 10:06