Skrive og referere

Det stilles krav til alle studenter og forskere om systematisk og etterrettelig arbeid med litteratur og andre kilder. Her gir vi deg tips og redskaper til hjelp i ditt skrive- og forskningsarbeid.

Les mer om hva referering er og hvorfor det er viktig å referere riktig.

Referansestiler

Referering innenfor ditt fag

Valg av referansestiler følger gjerne fagtradisjoner. Se hvilke stiler som er vanlige innenfor ditt fag:

Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter tilbyr veiledning til studenter i akademisk skriving og oppgaveskriving.

PhD on Track

Nettstedet PhD on Track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

Søk og skriv

Nettstedet Søk og skriv gir innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.

Kurs ved Universitetsbiblioteket

Vi holder kurs i kilde- og litteratursøk, referering og bruk av referanseverktøy.

Referansehåndteringsverktøy

Et referansehandteringsverktøy hjelper deg å holde oversikt over referansene gjennom hele skriveprosessen. Du sparer tid på å finne de samme referansene gang på gang. I tillegg unngår du feil som oppstår når du fører inn referansene manuelt.

Endnote

Endnote har god integrasjon for Office-pakka. I EndNote kan du søke i vitskapelige databaser, lagre referanser og sette dem direkte inn i dokument du skriver i Word.

Følg EndNote-gruppen vår på Facebook
Vi svarer på spørsmål i bibliotekets åpningstider.

Zotero

Zotero samhandler med Word, OpenOffice og LibreOffice, og kan eksportere referanser i BiBLaTeX-format.

BibLaTeX

BibLaTeX er det foretrukne referanseverktøyet for dem
som skriver med LaTeX.